امروز پنج شنبه 3 فروردین 1402نماهنگ
فریاد را بر سر چه کسی باید زد ؟! بر سر مسئولین یا بدحجاب ؟!

بحث هفته
مسأله‌ی دنیاطلبی که من این همه رویش تأکید میکنم - و متأسّفانه هر وقت انسان راجع به آن حرف میزند، بعضیها را میگزد و ناراحت میشوند ...... همین قضیه‌ی اتومبیلی که شما میگویید، من در جلسه‌ای آقایان مسؤولان دولتی را دعوت نمودم، و چیزهایی گفتم. البته یک مقدار هم عمل کردند و بالاخره بعضیها اتومبیلهای گرانقیمت را کنار گذاشتند؛ دستگاههایی که مسؤولان این کار هستند، باید مراقبت کنند؛ مردم هم باید اقدام در این زمینه را بخواهند. ۱۳۷۷/۱۲/۰۴