امروز دوشنبه 15 خرداد 1402نماهنگ
فریاد را بر سر چه کسی باید زد ؟! بر سر مسئولین یا بدحجاب ؟!

بحث هفته
مسأله‌ی دنیاطلبی که من این همه رویش تأکید میکنم - و متأسّفانه هر وقت انسان راجع به آن حرف میزند، بعضیها را میگزد و ناراحت میشوند ...... همین قضیه‌ی اتومبیلی که شما میگویید، من در جلسه‌ای آقایان مسؤولان دولتی را دعوت نمودم، و چیزهایی گفتم. البته یک مقدار هم عمل کردند و بالاخره بعضیها اتومبیلهای گرانقیمت را کنار گذاشتند؛ دستگاههایی که مسؤولان این کار هستند، باید مراقبت کنند؛ مردم هم باید اقدام در این زمینه را بخواهند. ۱۳۷۷/۱۲/۰۴