امروز یک شنبه 12 تیر 1401

بخش بندی ها : شاهین شهر
تعداد مطلب : 475
21 بهمن 1395 - ساعت : 11:55
11 بهمن 1395 - ساعت : 20:40
9 بهمن 1395 - ساعت : 00:54
5 بهمن 1395 - ساعت : 00:27
2 بهمن 1395 - ساعت : 08:26
7 دی 1395 - ساعت : 21:16
2 دی 1395 - ساعت : 23:08
27 آذر 1395 - ساعت : 19:46
10 آذر 1395 - ساعت : 19:32
«يك وقت هست كه ما در زندگی‌ شخصی‌ خود مثلاً حركت اشرافگونهای‌ داريم بين خودمان و خدا؛ كه اگر حرام باشد، حرام است؛ اگر مكروه باشد، مكروه است؛ اگر مباح باشد، مباح است؛ اما يك وقت هست كه ما جلوی‌ چشم مردم يك مانور اشرافی‌گری‌ می‌دهيم؛ اين ديگر مباح و مكروه ندارد؛ همهاش حرام است؛ بهخاطر اينكه تعليمدهنده اشرافی‌گری‌ است به: اولاً زيردستهای‌ خودمان، ثانياً آحاد مردم به اين كار تشويق می‌شوند. ما نبايد مردم را به اين كار تشويق كنيم. ممكن است در داخل جامعه كسانی‌ پولدار باشند و ريخت و پاش كنند - البته اي
5 آذر 1395 - ساعت : 21:11
  صفحه قبلی 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ... 47  48  صفحه بعدی