امروز شنبه 31 شهریور 1397

تاریخ انتشار : شنبه 1 شهریور 1393 - 12:15
در مقابل روحانیونی که خدمت به دنیای خویش مینمایند سکوت ننمائید !

استاد رحیم پور ازغدی در کلیپ زیر می گوید :

 

پیامبر اکرم فرمود : لاتحرم علیک أعراضهم چند گروه اند که آبروی آنها محترم نیست و باید در ملع عام نهی از منکر و نقدشان کرد ، و باید پوز اینها را شکست !

اینه فرهنگ اسلام .
یکیشون کسانی هستند که بر مسند قدرتند یا ثروت در اختیار دارند و ستم میکنند ، فرمود بر اینها نظارت کنید و متهمشان کنید . سکوت نکنید .
پیامبر فرمود در برابر روحانیونی که نان دین میخورند و خدمت به دنیای خود میکنند ، سکوت نکنید !
فاتهنوهم ، اونها را متهم شان کنید برای حفظ دین .
و فرمود حاکمانی که سوء استفاده میکنند از قدرت اونها را متهم کنید و همینطور ثروتمندانی که حق الله و حق الناس را در ثروت و سرمایه شان رعایت نمی کنند .


سخنرانی در قبل از خطبه های نماز جمعه


برچسب ها :