امروز یک شنبه 4 مهر 1400

تاریخ انتشار : شنبه 30 دی 1396 - 21:42
از نماد ابليسك ميدان شهرداري تا نماد برج ايفل در شاهين شهر بحث داغ المانهاي شهري در جلسه مسئولین

ازنماد ابليسك ميدان شهرداري تا نماد برج ايفل در شاهين شهر

بحث داغ المانهاي شهري در شوراي فرهنگ عمومي شاهين شهر

 اظهارات تأسف برانگيز  امام جمعه + نگاه علمي كارشناسان


برچسب ها :