امروز یک شنبه 12 تیر 1401

تاریخ انتشار : پنج شنبه 23 اردیبهشت 1395 - 15:12
میلیاردها تومان هزینه مکان مسئولین

برچسب ها :

بنده خدا
|
یک شنبه 24 بهمن 1395 - ساعت : 14:23
1
سلام . فرزند زمان خويش باشيد. دوستان عزيز ساخت ساختمان شيك و آبرو مند به خودي خود چيز خوبيست آنچه كه از خود ساخت و ساز مهمتر است و شما به آن توجه نمي كنيد هزينه ساخت است . براي مثال ساختمان نگارستان{بزرگترين كتابخانه استان سابق !!!؟} قرار بود طي 3 سال و با مبلغ 2 ميلييارد تحويل شود كه شد 7 سال و بيشتر از 24 ميليارد . كاربري آن هم تبديل شده است به تجاري اداري :بانكي.و اين افزايش هزينه ها بلا استثناء در تمامي پروژ هاي شهرداري ديده ميشود .آيا مردم شهر راضي هستند كه پولشان اينگونه حيف و ميل شود در حالي كه نياز هاي اين شهر چيز هاي مهمتريست مثل مخزن آب شرب شهر كه با هر بارش باران به جاي شكر نعمت ترس از قطع آب نداشته باشيم يابيمارستان مجهز ويا ورزشگاه هاي رايگان . و نه فروشگاه ها و مغازه هايي چند برابر نياز شهر كه در آنها جنس هاي بنجل چيني فروخته شوند.و هر شش ماه هم شاهد ورشكستگي و از بين رفت مال و روان صاحبان آن شويم چرا ؟چونكه شهرداري درآمد كسب كند و حقوق صدها نفري پرسنل تحميل شده فك و فاميل اعضاء شورا و مديران را بدهند .