امروز چهارشنبه 17 آذر 1400

تاریخ انتشار : شنبه 13 دی 1393 - 14:45
دفاع جانانه جوان سنی از اهل البیت

دوستان خواهشا این ویدئو را حتما ببینید و برای دیگران هم ارسال نمایید . این ویدئو یک جوان سنی سوریه ای است که در تلویزیون سوریه در حال مناظره با یک وهابی است .

وی میگوید من هر صبح و ظهر و شب مرقد حضرت زینب را زیارت میکنم .

وی میگوید تفاوت ما (سنی ها ) و آنها (وهابی ها ) این است که آنها به اسلام صدمه میزنند .

او با استناد به کتاب امام شافعی (امام سنت و جماعت )میگوید : امام شافعی گفته است اگر عشق آل محمد رفض (خارج شدن از دین ) است ،من رافضی هستم .

وی به وهابی میگوید : اینها از اسرائیلیات باقی ماندند.

وهابی به وی میگوید : نمی شود قرآن را تحریف کرد و عایشه را لعن کنند و بگویی مسلمان !

جوان سنی میگوید : من اگر شنیدم سید حسن نصرالله ،عایشه را لعن میکند من اولین کسی ه‍ستم که او را انتقاد میکنم
من شنیدم چگونه امام خمینی لعن عایشه را تحریم کرد و همچنین سید حسن فضل الله شنیده بودم که لعن عایشه را تحریم می کند .
من بر نیت قضاوت نمی کنم ،بلکه بر رفتار قضاوت میکنم .


برچسب ها :