امروز شنبه 10 آبان 1399

تاریخ انتشار : دوشنبه 5 بهمن 1394 - 19:32
مجید انصاری ...
برچسب ها :

ناشناس
|
سه شنبه 6 بهمن 1394 - ساعت : 12:39
0
باستناد متن یاد شده در سایت اقای مجید انصاری گفته اند مجلس حجاب را رها کند و مدل ترکیه و لبنان را پیاده سازی کند بنابراین میتوان نتیجه گرفت 1- مقوله ایشان مجلس است نه مجلس شورای اسلامی در ایران 2- رها کردن حجاب همانند کشور ترکیه و لبنان در صورتیکه این جا ایران اسلامی است نه ترکیه و لبنان -3- پیاده سازی حجاب همانند ترکیه و لبنان در صورتی که این جا ایران اسلامی است نه ترکیه و لبنان -4-دین رسمی و اقوام ایرانیان همگی مسلمان میباشند و در اکثریت کامل در صورتیکه در لبنان اقوام مذاهب دیگری نیز وجود دارد با در صدهای اجتماعی نسبتا نزدیک به هم.