امروز دوشنبه 15 خرداد 1402

برچسب ها :

مهده وری
|
دوشنبه 1 دی 1393 - ساعت : 13:09
0
مطمئنا ای راه با همه کاستیها بسی بهتر از برنامه های بی محتوای سازمان رفاهی و تفریحی است. به نظرم دکتر ابراهیمی با هوشمندی از دیوار سخت رفاهی تفریحی گذشت تا برنامه های فرهنگی را از انحصار این سازمان و ایادی اش خارج کند. آفرین به شورای شهر