امروز یک شنبه 12 تیر 1401

بحث هفته
تعداد مطلب : 53
این جوانان مؤمن و انقلابى‌اند كه روز خطر سینه سپر میكنند، ... افرادى كه نسبت به این جوانها با چشم بدبینى نگاه میكنند یا مردم را بدبین میكنند، خدمت نمیكنند به كشور؛ ... این جوانها را باید حفظ كرد، باید از اینها قدردانى كرد، امروز هم بحمدالله كم نیستند و زیادند. [نباید] با عناوین گوناگونى بخواهیم این جوانهاى مؤمن را طَرد كنیم و منزوى كنیم؛ كه البته منزوى هم نمیشوند؛ آن جوانهاى مؤمنِ پرانگیزه، با این حرفها منزوى نمیشوند اینها؛ لكن خب، ما باید قدر اینها را بدانیم.
شنبه 17 اسفند 1392 - ساعت : 10:45
گفتن، آسان است؛ عمل كردن، دشوار است؛ استمرار عمل، بمراتب دشوارتر است. بعضى فقط ميگويند؛ بعضى اين گفته را در عمل هم نشان ميدهند، اما نميتوانند در مقابل حوادث عالم، در مقابل طوفانها، در مقابل تمسخرها، در مقابل طعنه‌زدنها، در مقابل دشمنى‌هاى غيرمنصفانه طاقت بياورند، لذا متوقف ميشوند؛ بعضى به اين اكتفاء هم نميكنند كه متوقف بشوند، عقبگرد ميكنند؛ مى‌بينيد ديگر.
شنبه 10 اسفند 1392 - ساعت : 14:42
امام خمینی(ره): هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سـایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و ...
چهارشنبه 25 دی 1392 - ساعت : 15:45
  صفحه قبلی 1  2  3  4  5  6  صفحه بعدی