امروز دوشنبه 17 مرداد 1401

تاریخ انتشار : سه شنبه 3 شهریور 1394 - 17:30
استاد رحیم پور ازغدی :
استاد رحیم پور ازغدی :
یک جامعه عافیت پرست و ترسو که فقط به احکام عبادی مذهب که احتیاجی به شجاعت ندارد و ریسک در او نیست و فقط به اونها پایبند باشیم ولی اونجائی که باید هزینه بپردازد این جامعه می ترسد و بی شخصیت است ، حضرت رضا فرمودند جامعه ای که مبارز نیست ، مقاوم نیست ، انقلابی نیست ، پای کرامت خود نمی ایستد ، این جامعه درست در صف مقابله با خداست ، جامعه ضد دینی است و این جامعه تربیت دینی ندارد .

امام رضا (ع) هنوز غریب در میان شیعیان


به جز این دو روز ولادت و شهادت امام رضا ( ع) که چراغانی و شعرخوانی میشود در بقیه عمر و زندگی ما و جامعه ما و نمادهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، خانواده ما ، امام رضا کجاست ؟! اصلا هست یا نیست ؟!

 

اینکه موقع ازدواج سعی میکنند بالاسر حضرت باشند و تبدیل شده به یک مناسکی ، اینکه سر خادمی حضرت رضا رقابت باشه ، افتخار بکنیم لباس خاصی بپوشیم و کلاه خاصی بگذاریم ، کفشداری و خادمی ، تنظیف حرم و اینکه پول بدهیم که در حرم دفن شویم ، گرز و عصا دست بگیرند و ببوسیم و مدام صحن ها را گسترش بدهیم و زوار زیاد بشود و امکانات رفاهی و تفریحی فراهم باشد و موقع تولد و شهادت امام رضا گنبد را نشان دهند و گنبد طلا جزء مقدسات ما بشود !
و نماد امام رضا بشود گنبد طلا و کبوترها و غذای حضرت !
در حالیکه سنت حضرت رضا گم شود !
پس سنت پیامبر کو ؟! سنت حضرت رضا کو ؟!

 

سنت امام رضا در باب روابط نظام سازی داخلی کجاست ؟!
که وضعیت ما به این شکل است ، جامعه رضوی این است ؟!

 

در روابط نظام سازی داخلی در مسئله آزادی بیان و نقد یا انتقاد که یک بیان از حضرت رضا آمده است و اینها باید اصولی باشد که بر حاکمیت ما و بر تمام نمادهایی که با نام امام رضا حرف می زنیم و حرف می زنند ، حاکم باشد .

حضرت رضا ( ع) فرمود : من نمیگویم جدم رسول خدا فرمود امت من و مسلمانان در آن لحظه ای که امربه معروف و نهی از منکر را ترک کردند اعلام جنگ باخدای متعال نموده اند .

 

امربه معروف یعنی نظارت بر اتفاقاتی که در جامعه می افتد.
امربه معروف یعنی ارزشهایی که باید باشد و نیست ! شما فریاد کن و مطالبه کن ، بگو باید باشد ، چرا نیست ؟!
نهی از منکر یعنی ضد ارزش ، فساد ، بی عدالتی ، انحرافات فرهنگی ، اخلاقی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و شما بی تفاوت نباید باشید و باید فریاد بزنید و باید افشا کنید باید اعتراض کنید یا باید دست کم سئوال کنی .

 

اگر روح مبارزه طلبی و اصلاح طلبی راکنار بگذاریم ، و ظاهرا مذهبی باشیم ولی از نوع مرفهین بی درد یا متحجرین عافیت پرست که یک امر مقدس دارند و آن عافیت پرستی است و یک جامعه عافیت پرست و ترسو که فقط به احکام عبادی مذهب که احتیاجی به شجاعت ندارد و ریسک در او نیست و فقط به اونها پایبند باشیم ولی اونجائی که باید هزینه بپردازد این جامعه می ترسد و بی شخصیت است ، حضرت رضا فرمودند جامعه ای که مبارز نیست ، مقاوم نیست ، انقلابی نیست ، پای کرامت خود نمی ایستد ، این جامعه درست در صف مقابله با خداست ، جامعه ضد دینی است و این جامعه تربیت دینی ندارد .

 

دینی که بی غیرتی و عافیت پرستی را توجیه میکند ، دین ترس ، دین خودخواهی ، دین مرفهین بی درد که امام در صحبتهاش میگفت رفاه پرستی و مبارزه جوئی با هم یک جا جمع نمی شود ، اگر رفاه زده و رفاه محور شدیم دیگر نمیتوانی مبارز باشی !
ملتی که با اسراف و مصرف و خوشگذرانی خو گرفت دیگر اهل مبارزه و مقاومت بر سر کرامت خودش نخواهد بود و به راحتی عزتش را زیر پا میگذارد که بتواند تفریح کند و بیشتر بخورد و بیشتر لذت ببرد !

 

بزرگداشت میلاد امام رضا / مشهد / 1391

برچسب ها :