امروز دوشنبه 17 مرداد 1401

تاریخ انتشار : چهارشنبه 17 تیر 1394 - 23:12
خطبه ای که شاید مخاطب آن ما باشیم!
خطبه ای که شاید مخاطب آن ما باشیم!
حضرت علی (ع) : اف بر شما، كه از سرزنش و عتاب شما خسته شدم، آيا به جاي آخرت به زندگي دنيا دل بسته و خوشنود گشتيد؟ و به جاي عزت و سربلندي به خواري تن داده ايد؟ هرگاه شما را به جهاد با دشمنتان مي خوانم چشمانتان (در كاسه ي سر) مي گردد گويا به سختي مرگ و رنج بيهوشي مبتلا گشته در پاسخ گفتارم حيرت زده شده ... براي شما نقشه مي كشند ولي شما نقشه اي براي آنها طرح نمي كنيد شهرهاي اطراف شما را تصرف مي نمايند و شما خشمگين نمي شويد، دشمن از فكر شما خواب نمي رود ولي شما در غفلت و فراموشي فرورفته ايد...

خطبه ای که شاید مخاطب آن ما باشیم!


وضع روحي مردم كوفه و سستي و دورويي و دنيا پرستي و بي وفايي عموم آنها


 حضرت علی علیه السلام در خطبه ۳۴ نهج البلاغه میفرماید :

اف بر شما، كه از سرزنش و عتاب شما خسته شدم، آيا به جاي آخرت به زندگي دنيا دل بسته و خوشنود گشتيد؟ و به جاي عزت و سربلندي به خواري تن داده ايد؟

هرگاه شما را به جهاد با دشمنتان مي خوانم چشمانتان (در كاسه ي سر) مي گردد گويا به سختي مرگ و رنج بيهوشي مبتلا گشته در پاسخ گفتارم حيرت زده شده و راه گفت و شنود با شما بسته است مانند اين است كه تفكر از دلهاي شما زايل گشته و نمي فهميد.

هيچ گاه شما مورد اعتماد من نبوده ايد و پايگاهي نبوديد كه بتوان بر شما تكيه كرد، و ياران توانمندي نيستيد كه مورد نياز واقع شويد، شما همانند شتراني هستيد كه ساربانش گم شده، كه هر گاه از سويي آنها را گرد آورند از سوي ديگر پراكنده شوند.

به خدا سوگند شما براي گرم شدن نائره ي جنگ و جنگيدن بدمردمي هستيد، براي شما نقشه مي كشند ولي شما نقشه اي براي آنها طرح نمي كنيد شهرهاي اطراف شما را تصرف مي نمايند و شما خشمگين نمي شويد، دشمن از فكر شما خواب نمي رود ولي شما در غفلت و فراموشي فرورفته ايد.

سوگند به خدا مغلوبند كساني كه با يكديگر همكاري ندارند، و به خدا سوگند گمان دارم اگر آتش مرگ و قتل افروخته گردد شما همانند جدا شدن سر از بدن از پسر ابي طالب جدا شويد.

نهج‏البلاغه، خطبه 34.

برچسب ها :