امروز چهارشنبه 17 آذر 1400

تاریخ انتشار : دوشنبه 9 آبان 1390 - 00:00
ارتباط در خانواده (1)
ارتباط در خانواده (1)
یکی از مسایل زندگی‌های امروزی بحث روابط سالم است. این امر موقعی که در مورد فرزندان و اعضای خانواده مطرح شود مهم‌تر می‌گردد، چرا که برقراری ارتباط درست در خانه فضای سالمی برای رشد روحی و حتی جسمی بهتر کودکان فراهم می‌کند.
یکی از مسایل زندگی‌های امروزی بحث روابط سالم است. این امر موقعی که در مورد فرزندان و اعضای خانواده مطرح شود مهم‌تر می‌گردد، چرا که برقراری ارتباط درست در خانه فضای سالمی برای رشد روحی و حتی جسمی بهتر کودکان فراهم می‌کند. در این نوشته به عامل مهمی در برقرار ارتباط سالم در خانه اشاره می‌گردد: تامین نیازهای عاطفی عامل مهمی برای برقراری ارتباط سالم است. همه ما نیاز داریم افرادی را دوست بداریم و افرادی نیز ما را دوست بدارند چنانچه این نیازها در مسیر درست تامین نگردد بستری برای لغزش‌های بعدی خواهد بود که می تواند سرنوشت و آینده هر فرد و به دنبال آن جامعه را با بحران و مشکل مواجه کند. پدران و ماردارن باید بدانند در عین حفظ رابطه دوستان و صمیمانه با یکدیگر به بچه های خود محبت نمایند و به روش‌های گوناگون دوست داشتن خود را بیان کنند. البته در این مسیر باید متعادل بود تا فرزند ما وبال ما نشوند. از این رو،

- از هر فرصتی برای ابراز محبت به کودکان خود استفاده کنید.

- از شیوه‌های مختلف کلامی و غیر کلامی برای محبت به انها بهره گیرید.

- در جمع به کودکان خود شخصیت دهید.

- خطاهای آنها را تا حد ممکن به ویژه در جمع نادیده بگیرید.

- از بچه ها به اندازه خودشان انتظار داشته باشید نه به اندازه یک فرد بزرگ.

- به انها فرصت بدهید مسایل خود را با شما در میان بگذراند و با رفتار هیجانی انها را از خود دور نکنید.

- اشتباهات انها را در مواقعی خاص و با آرامش در میان بگذارید.

- هیچ گاه به انها برچسب نزنید و اشتباهات را به رخ انها نکشید.

- به حرف‌ها و سئوالات آنها توجه کنید.

- از رفتار و صحبت‌های بچه ها هر چقدر غلط باشد عصبانی نشوید.

- بچه‌ها را با یکدیگر مقایسه نکنید و دیگران را الگوی انها نکنید.

- به بچه ها طعنه نزنید و آنها را مسخره نکنید.

برچسب ها :