امروز سه شنبه 3 خرداد 1401

تاریخ انتشار : جمعه 12 مهر 1392 - 00:00
گفتگوی آقای حاجی با دکتر روحانی و مهندس جهانگیری
گفتگوی آقای حاجی با دکتر روحانی و مهندس جهانگیری
دراین دیدار آقای حاجی عواقب تاخیر در راه اندازی بیش از یک میلیون ویکصد هزار واحد مسکونی نیمه کاره درکشوررا یاد آورشد وافزود:بالاخره دراین طرح بیش از چند میلیون نفر منتظر خانه دارشدن هستند وازسویی تاخیر درافتتاح این واحدها باعث از بین رفتن سرمایه هزینه شده خواهد شد درحالیکه افزایش ۵میلیونی وام مسکن مهر بسیاری ازاین متقاضیان راصاحبخانه خواهد کرد

درحاشیه نشست مشترک دولت ومجلس روز سه شنبه ۹/۷/۹۲ نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهرومیمه وبرخوار درمجلس شورای اسلامی بارئیس محترم جمهور ومعاون اول ایشان دیدار وگفتگو کرد.

دراین دیدار آقای حاجی عواقب تاخیر در راه اندازی بیش از یک میلیون ویکصد هزار واحد مسکونی نیمه کاره درکشوررا یاد آورشد وافزود:بالاخره دراین طرح بیش از چند میلیون نفر منتظر خانه دارشدن هستند وازسویی تاخیر درافتتاح این واحدها باعث از بین رفتن سرمایه هزینه شده خواهد شد درحالیکه افزایش ۵میلیونی وام مسکن مهر بسیاری ازاین متقاضیان راصاحبخانه خواهد کرد که حدود ۹هزار خانوار این متقاضیان دردو شهرستان شاهین شهرومیمه وبرخوار چشم به راه افزایش تسهیلات هستند.

آقای دکترروحانی نظر معاون اول خودراراجع به این موضوع جویا شد وآقای جهانگیری گفت: به اعتقاد ماتحمیل بیش از۴۰هزار میلیارد تومانی تسهیلات مسکن مهر باعث افزایش نقدینگی درجامعه شده است وباید چاره دیگری بیندیشیم

(گفتنی است اخیرا آقای حاجی درراستای اصلاحیه بودجه ۹۲که ازسوی دولت یازدهم تقدیم مجلس شده است پیشنهاد حذف مواد۵-۲ و۲-۵ راکه دستاویز این دولت برای عدم پرداخت وام مسکن مهراست ارائه نموده وامیدواراست بارای نمایندگان به این حذف مشکل قانونی برطرف شود)

نکته دیگری که آقای حاجی برآن تاکیدکرد مساله تقسیمات کشوری بود.ایشان در همین زمینه تصریح کرد:دستور توقف ارتقاء ،انتزاع والحاق در تقسیمات باعث بروز نارضایتی در برخی نقاط کشور از جمله منطقه ماشده است. حال آنکه دلیل این دستور ،تصویب ضابطه جدید عنوان شده ومسلم است تصویب قانون جدید حداقل یکسال زمان می برد واین موضوع ،مناطقی راکه فرایند تقسیماتی شان طی شده است دچار آسیب می کند.

معاون اول محترم رئیس جمهوربا پذیرش استدلال آقای حاجی قول مساعد داد دراسرع وقت موضوع رامورد بررسی دقیق قرار داده وراهکاری ارائه نماید.

 

برچسب ها :
ناشناس
|
یک شنبه 14 مهر 1392 - ساعت : 04:45
آقای روحانی، شما که هی گفتی اقتصاد و معیشت و ... الوعده وفا! یه چشمه بیا بینیم دولت راستگویان درسته یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ناشناس
|
شنبه 13 مهر 1392 - ساعت : 06:38
حاجی موچکریــــــــــــــــــــــــــــــم!