امروز یک شنبه 12 تیر 1401

تاریخ انتشار : یک شنبه 30 تیر 1392 - 00:00
پاسخي به اظهارات حجة الاسلام ملكيان در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته
پاسخي به اظهارات حجة الاسلام ملكيان در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته
آيا نهي از منكر فقط مربوط به مردم است و شامل مسئولين نمي شود ؟ آيا نمي توانستيد از ابتداي شروع تبليغات انتخاباتي از اين روند هزينه هاي سر سام آور برخي نامزدها مخصوصا اعضاي فعلي شوراي شهر انتقاد نمائيد ؟ آيا در نهان هم به اين افراد متذكر شديد ؟

امام جمعه شاهين شهر جناب حجه الاسلام ملكيان در خطبه هاي دوم اين هفته نماز جمعه شاهين شهر با توجه به انتقاداتي كه در اين سايت به ايشان گرديده بود ، به مطالبي اشاره  نمودند ، كه جا دارد نكاتي را به ايشان ياد آوري نمائيم .

 

1. ايشان در صحبتهايشان به اين مطلب اشاره نمودند كه انتخابات مسئول دارد و به نقل خاطره اي از حضرت امام اشاره نمودند و نتيجه گرفتند كه به اين دليل در مورد روند انتخابات شوراي شهر شاهين شهر در نماز جمعه موضعگيري ننموده اند ! بايد به ايشان متذكر گرديد كه آيا همانطور كه در مورد مسائل گوناگون و معضلات شهر كه مربوط به مردم ميشود در نماز جمعه موضعگيري مينمائيد ! نمي توانستيد نسبت به معظلات رفتاري مسئولين هم موضعگيري نمائيد .آيا همانطور كه در خطبه هاي نماز جمعه هفته گذشته كه به درستي به معضل بد حجابي در شهر پرداختيد و از مردم خواستيد كه نهي از منكر نمايند آيا نمي توانستيد به صورت كلي و بدون نام بردن از فردي از مردم بخواهيد كه چنين مسئوليني را هم نهي از منكر نمايند آيا رهبر انقلاب نفرمودند(( كه امر به معروف و نهي از منكر حوزه هاي گوناگوني دارد كه مهمترينش حوزه مسئولين است ))  آيا نهي از منكر فقط مربوط به مردم است و شامل مسئولين نمي شود ؟ آيا نمي توانستيد از ابتداي شروع تبليغات انتخاباتي از اين روند هزينه هاي سر سام آور  برخي نامزدها مخصوصا اعضاي فعلي شوراي شهر انتقاد نمائيد ؟ آيا در نهان هم به اين افراد متذكر شديد ؟ آيا به نظر شما كسي كه به گفته خود 300 ميليون هزينه تبليغات انتخاباتي وي شده است براي رضاي خدا و خدمت به مردم اين مقدار هزينه نموده است ؟ آيا كسي كه چنين هزينه اي مينمايد چشم به سوء استفاده از بيت المال ندوخته است ؟ آيا نميتوانستيد به صورت كلي در خطبه ها به شدت از اين روند گلايه نمائيد ؟ راستي فرموديد كه امام فرموده اند كه نامي از مسئولين در خطبه ها هر چند باعث از بين رفتن آن مفسده ميشود نبايد برد ! آيا اين نام نبردن فقط مربوط به مسئولين اين شهر است ؟ چطور شما از شخص احمدي نژاد بارها در خطبه هاي نماز جمعه انتقاد نموديد ولي از مسئولين اين شهر فقط نميتوان انتقاد نمود ؟ چطور خاطره امام در مورد احمدي نژاد صدق نمي نمايد ولي در مورد مسئولين متخلف شاهين شهر صدق مينمايد ؟ چطور ميخواهيد اين رفتار دوگانه را توجيه نمائيد ؟  

آيا كسي هست كه خريد وفروش و تطميع برخي از اعضاي راه يافته به شوراي شهر را نديده باشد ؟ آيا نميشد به صورت كلي و بدون نام بردن از شخص خاصي نسبت به اين روشها اعلام برائت مينموديد ؟ و در نهان اين اشخاص را نهي از منكرمينموديد ؟

2.  در صحبتهاي خود فرموديد :(( اينكه انسان بيايد مسائل را در خطبه ها  ، بعد انسان ميتواند با اين شورا كار كند از روز اول اصطكاك بين مسئولين . از ويژگيهاي اين شهر بوده و هست همدلي بين مسئولين براي پيشبرد كار مردم نه دعوا كردن نه به هم پريدن نه چنگ زدن در صورت همديگر!))

به نظر شما نهي از منكر مسئولين نسبت به هم بايد فقط به دعوا و به هم پريدن و چنگ زدن به هم بينجامد ؟ يعني اگر شما در خيابان به يك خانم بد حجاب نهي از منكر نموديد به دعوا و به هم پريدن و چنگ زدن منجر ميشود ؟اگر اينطور است پس مردم را هم نهي از منكر ننمائيد ! اگر نهي از منكر واجب است و كسي هم كه خطا انجام داده بايد بپذيرد براي همه است چه مردم و چه مسئولين ! اگر هم مسئولين تحمل نهي از منكر را ندارند و به دعوا ختم ميشود پس چطور به خود اجازه ميدهند كه بخواهند مردم را نهي از منكر نمايند ؟! ابتدا خود تحمل نهي از منكر را تمرين نمايند بعد براي نهي از منكر مردم برنامه ريزي نمايند .  ضمنا آيا شما با هر متخلف و هر شخصي كه به آراي مردم خيانت نموده،بايد براي پيشبرد كار مردم همدلي نمائيد و نهي از منكر ننمائيد ؟ اين را كجاي اسلام گفته است ؟

 

3.  در صحبتهاي خود به سخنان امام جمعه كوهدشت  كه در اين سايت اشاره شده بود پرداختيد و مدعي شديد كه با ايشان تماس گرفته ايد و ايشان هم گفته اند كه انتخابات ابطال نگرديد و زمستان رفت و رو سياهي آن به ذغال ماند . اولا كه امام جمعه كوهدشت اين جملات شما را تكذيب نمودند .ثانيا اگر انسان در مورد منكري واكنش نشان داد بايد به نتيجه منجر شود ؟ آيا هدف انجام وظيفه است يا نتيجه ؟ نكند از ديدگاه شما قيام امام حسين (ع) كه به گفته ايشان براي نهي از منكر بوده است هم به شكست انجاميده است و زمستان رفته و رو سياهي به زغال مانده ؟!  زمستان آن روزي است كه در پيشگاه خداوند حاضر شويم و در مقابل اين سئوال كه چرا در مورد ظلم و تخلف و فسادي كه ديديد سكوت نموديد ؟ و جوابي نداشته باشيم آن لحظه رو سياهي به ذغال ميماند، نه آن كسي كه در مقابل ظلم به مردم و ديگر نامزدهاي صالح شورا فرياد عدالتخواهي ميزند .

 

4.  امام جمعه شاهين شهر، ما سكوت شما در مقابل اشرافيگري و ريخت وپاش شهردار شاهين شهر را

فراموش نمينمائيم ! در مورد پارتي بازي و استخداميهاي فاميلي اعضاي شورا را فراموش نمينمائيم ! سكوت شما در مورد بيكاري جوانان شاهين شهري و استخدامهاي گسترده از شهرهاي ديگر در اين شهر را فراموش نمينمائيم ! سئوال جدي ما از شما اين است كه آيا در اين حكومت بيش از ده ساله شما در شاهين شهر يك خطا و يك اشتباه از جانب شما و برخي از مسئولين متخلف شهر رخ نداده است كه بخواهيد يكبار هم كه شده در مورد آن موضعگيري نمائيد ؟ يا يكي از آنها را نهي از منكر نمائيد ؟ يا يكبار از مردم عذرخواهي نمائيد ؟ ما نميدانيم برخي از مسئولين اين شهر از چه جايگاهي در اين شهر برخوردار هستند كه رهبري انقلاب براي مثال در سخنراني رسمي خود از سياستهاي جمعيتي دهه هفتاد از مردم عذرخواهي مينمايند ولي برخي از آقايان در اين شهر خطائي ندارند كه بخواهند عذرخواهي نمايند يا يكديگر را نهي از منكر نمايند ! امام جمعه محترم پاسخ دهند هنگامي كه شهردار با داشتن خودرو پارس اقدام به خريد خودرو مگان از بيت المال نمود ، ايشان به عنوان نماينده رهبري چه عكس العملي نشان دادند ؟ مگر رهبري نفرمودند((  وقتي مسئولين سوار بر ماشينهاي لوكس و نو و مدل بالا مي شوند عرق شرم بر پيشانيم مينشيند .)) چه كساني در اين شهر باعث نشاندن عرق شرم بر پيشاني رهبر گرديدند ؟ شما در مقابل اين عمل آنها چه واكنشي نشان داديد ؟ غير از اين بود كه شهردار به خاطر حمايتهاي شما با كمال وقاحت و با توجه به مخالفت صريح رهبري ، به اقدامات خود ادامه داد !!! و هر كجا نشست از حمايتهاي شما سخن به زبان آورد ! اگر شما در نهان هم از اين عمل وي انتقاد مينموديد آيا وي جرأت به ادامه اين روند داشت ؟

 

5.  امام جمعه محترم آيا با خود انديشيده ايد كه اگر اين روند شوراهاي شاهين شهر به همين صورت به جلو پيش برود به چه سرانجامي مي انجامد ؟ آيا در دوره هاي بعدي چشم طمع تمام خلافكاران و مفسدين به اين شورا دوخته نميشود كه با صرف هزينه هاي چند صد ميليوني ، با خريد رأي و تطميع و قشون كشي به صندلي شورا دست يابند ؟ آيا  ديگر سنگ روي سنگ بند خواهد شد كه شما بخواهيد با آن شورا تعامل نمائيد ؟

 

6.  در صحبتهاي خود فرموديد كه من به مسئولين هيئت نظارت و اجرائي گفته ام كه اگر تخلفي صورت گرفته است مو را از ماست بيرون بكشيد ! ولي امام جمعه محترم شاهين شهر ، برخي منابع آگاه ميگويند كه شما براي چند نفر از اعضاي متخلف شورا به دستگاههاي نظارتي و اجرائي فشار آورده ايد و خواستار تاييد آنها گرديده ايد كه اگر لازم شد اسامي آنها را منتشر خواهيم نمود .

 

7.  امام جمعه محترم شاهين شهر، جلسه شما روز قبل از نيمه شعبان  در منزل آقاي ش در خيابان عطار با حضور آقاي ع وآقاي ن وآقاي ب را چگونه توجيه مينمائيد ؟ خود بهتر ميدانيد هدف از اين جلسه چه بود و چه صحبتهائي رد و بدل شد !  چرا شما قبل از تاييد انتخابات با اينها نشست داشتيد ؟ امام جمعه محترم آيا ميدانيد كه اين منزل آقاي ش به چه معروف است ؟ حضور شما بر سر سفره اغنيا به صرف كباب چه توجيهي دارد ؟ حتما خطاب حضرت علي (ع) به عثمان بن حنيف را خوانده ايد كه چطور او را به خاطر حضور بر سر سفره اغنيا مواخذه نمود ؟!

 

 8.  حضرت حجه الاسلام ملكيان به اين قسمت از خطبه مناي امام حسين (ع) توجه نمائيد :

ای مردم، بزرگان عبرت بگیرید از موعظهای که خداوند به دوستان خود در قرآن میفرماید اگر شما خود را اولیای خدا میدانید، و اگر دیندارید و مخاطب قرآن هستید پس بي تفاوت نمانید و احساس تکلیف کنید! آیا ندیده اید که خداوند چند بار در قرآن به روحانیون مسیحی و یهودی به شدت حمله فرموده و آنها را توبیخ کرده است که چرا مردان خدا در جامعه و حکومت بیعدالتی و فساد دیدند و سکوت کردند؟ چرا اعتراض و انتقاد نکردند؟ و فریاد نکشیدند؟ و نیز فرمود((نفرین بر کسانی از بنی اسرائیل که کافر شدند. آنها که امر به معروف و نهی از منکر نکردند، و چه بد عمل کردند)).

خداوند علمای مسیحی، یهودی و روحانیون و آگاهان ادیان قبل را نکوهش کرد زیرا ستمگرانی جلوی چشم آنها فساد میکردند و اینان می دیدند و سکوت میکردند و دم برنمیآوردند. خداوند چنین کسانی را کافر خوانده و توبیخ کرده که چرا در برابر بیعدالتی و تبعیض و فساد در حکومت و جامعه ی اسلامی ساکت هستید و همه چیز را توجیه و ماستمالی میکنید و رد میشوید؟ چرا سکوت کرده اید؟ علت آن این است که عده ای از شما میخواهید که سبیلتان را چرب کنند  و عده ای از شما هم میترسید که سبیلتان را دود بدهند. عده ای طمع سفره دارید و سفره ی چرب میخواهید تا بخورید و میگویید که چرا خودمان را به زحمت بیندازیم و با نهی از منکر و انتقاد و اعتراض ریسک کنیم؟ فعلا که بساط مان رو به راه است و عده ای از شما نیز میترسید. اما مگر در قرآن نمیخوانید که فرمود از مردم نترسید ازحاکمان و صاحبان قدرت و ثروت نیز نترسید از من بترسید!( ترجمه استاد رحيم پور ازغدي )

به نظر شما اين بيانات حضرت با صحبتهاي شما همخواني دارد ؟

برچسب ها :
امید
|
چهارشنبه 27 آذر 1392 - ساعت : 03:30
با سلام من میخواهم یه چیزی بگم اخیرا در مجاورت ساختمان دفتر امام جمعه که سابقا دفتر خیریه جواد الائمه بوده ارایشگاه زنانه باز شده که در روز جمع و اخیرا در همه روز زنان با پوشش نامناسب به ان رفت و امد می کنند که در مجاورت دفتر امام جمعه شهر خوبیت ندارد با اینکه آن مکان مکان پزشکی است و لی در آن ارایشگاه زنانه و جود دارد و زنان با پوشش بسیار نا مناسب تردد دارند جای بسی سوال است که امام جمعه هم ایشان را تایید کرده لطفا پیگیری شود

شهرونذ
|
سه شنبه 26 شهریور 1392 - ساعت : 23:37
سلام.خیلی سایتتون جالبه قبلا هم سر زده بودم اما نمیدونستم اینقدر بازدیدتون بالا باشه و شهروندان به خوبی در نظردهی ها شرکت کنند.خسته نباشید

مهدی حیدری
|
یک شنبه 3 شهریور 1392 - ساعت : 04:53
از امام جمعه ای که منبری منتظری بوده، چه انتظار دارید آیا؟؟؟
/
/***********************
/
/بچه های عدالتخواه!
/
/خدا قوت
/
/إن شاء الله در این راهی که قدم برداشته اید، موفق و ثابت قدم باشید.
/
/خداوند توفیق خدمتگزاری به آقا امام زمان (عج) و نایب بر حقش - مقام معظّم رهبری (مد ظله العالی) - را به همه ما عنایت بفرماید.

شهر وند مطلع
|
سه شنبه 22 مرداد 1392 - ساعت : 19:11
باسلام
/
/بابا ول کنید ماجرای شورا را استان تایید کرده هیچ فایده ای نداره دیگه
/
/اما درباره امام جمعه
/
/اگر چه انتقاداتی هم به ایشان وارد است اما شما پیراهن عثمان کرده اید بابا این امام جمعه کارهای خوب زیادی هم انجام داده شما که از عدالت امام علی دم میزنید پس چرا ظاهرا شما به دنبال چیز دیگری هستین خدا عاقبت همه ما را ختم به خیر بکنه با تشکر
/
/

برادران
|
سه شنبه 15 مرداد 1392 - ساعت : 17:59
مسئولين سياستگذاري ائمه جمعه خواب هستند كه نمي بينند كه اين آقا چه عملكرد نا مطلوبي در شهر داشته است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رادمهر
|
شنبه 12 مرداد 1392 - ساعت : 19:58
به نظر من امام جمعه با اين عملكرد نا مطلوبش بايد استعفا بدهند

بهادر
|
جمعه 11 مرداد 1392 - ساعت : 17:54
اگه امام جمعه خودشان قبول نمايند كسي جايگزين ايشان شود خيلي به حال خودشان و شهر مفيد است و هر دو طرف سود مينمايند

يعقوب سبحاني
|
سه شنبه 8 مرداد 1392 - ساعت : 22:04
امروز روز شهادت حضرت علي عليه السلام است به اين روز عزيز اين مسئولين شهر را قسم ميدهم كه مقداري سيره حضرت را الگوي خود قرار دهند . من يك سئوال دارم آيا حضرت علي كه كفش كهنه ميپوشيد و نان جو ميخورد و در مقابل زيادخواهان و كساني كه به بيت المال دست اندازي مينمودند با تمام وجود ميجنگيدند ، فقط آمد اينطور زندگي نمود كه كه به صورت يك افسانه ما به آن نگاه نمائيم يا اينكه مسئولين به اين روشها عمل نمايند يعني خداوند حجتي مثل علي را آورد كه بيهوده به آن بنگريم ؟به اين روز عزيز كمي رفتار خود را به آن حضرت نزديك نمائيد و اين همه پر مدعا نباشيد .

ناشناس
|
سه شنبه 8 مرداد 1392 - ساعت : 18:50
نه آقا مردم همان مردو رشید راهپیمایی های 22 بهمن ، روز قدس وهمه ی صحنه های نظام و انقلاب و اسلام ونماز جمعه هستند وزربینی تیز دارن کمی به خود بیا آقا واین سخن شهید مطهری را به خود یاد آور شو که برخی عزت و اعتبارشان را ونانشان را ونامشان را از این لباس شریف گرفتند وبعضی به این لباس عزت و اعتبار دادند.
/
/
/
/محسن تقدیری

مهران فراهانی
|
دوشنبه 7 مرداد 1392 - ساعت : 03:47
و من اولین باری است که این جملات و فرمایشات امام حسین علیه اسلام در خطبه منا را میشنوم و نمی دانستم که امام حسین از این نمونه جملات دارند !!! چرا بیشتر آخوندها این جملات را در منبرها نمیگویند ؟ چرا این جملات را سانسور مینمایند ؟؟؟ چرا همه اش میگویند امام حسین به فقرا کمک مینمود و مهربان بود و به همه کمک مینمود ؟ چرا نمیگویند امام حسین با ظلم و فساد هم اینطور پیکار مینمود ؟! چرا آن جنبه دیگر امام حسین را تشریح نمینمایند ؟ نکنه میترسند مردم یقه بعضی از اونها را بگیرند ؟! پس معلوم شد که چرا امام خمینی آن طور انقلابی بود و با ظلم شاه و آمریکا و داخلیها پیکار مینمود . امام خمینی این خطبه منا را خوانده بود و به آن عمل مینمود. از شما هم تشکر مینمایم که این جملات را به همراه نقد بیان میدارید تا ما هم با روش امام حسین آشنا شویم

قرباني
|
یک شنبه 6 مرداد 1392 - ساعت : 21:08
اين شاهين شهر با اينكه شهري كوچك است و جمعيتي آنچناني هم ندارد و خيلي شهرهاي بزرگتر وجود دارد ، ولي نميدانم اين شهر چي دارد كه مسئولين اين شهر به هيچ وجه دوست ندارند از اين شهر بروند ؟! مثلا ميگويند نفري شهردار اين شهر جزء شهرداران نمونه كشور است اگر اينطور است كه شهرهاي بزرگ كشور بايد براي او سر و دست بشكانند و به شهرهاي بزرگ رود يا امام جمعه هم ميگويند خيلي در شهر كار كرده است ! اگر اينطور است هميشه مديران موفق به شهرهاي بزرگتر و مهمتر ميروند پس چرا كسي اينها را نميخواهد و يا چرا خودشان دو دستي اين شهر را چسبيده اند و اين شهر را ول نميكنند؟! بابا ول كنيد اين شهر را ! سرويسمون كرديد ؟!

ربيعي
|
یک شنبه 6 مرداد 1392 - ساعت : 20:25
اگه حاج آقا با توجه به كارهاي ساخت و سازي كه انجام داده اند به شهري ديگر بروند ميتوانند در آنجا هم به ساخت وساز رونق بدهند و در شاهين شهر هم با توجه به آماده بودن زير ساختها ، ميشود يك امام جمعه اي كه در كارهاي فرهنگي متخصص است بياورند و يا يك استاد اخلاق بياورند

مهدي
|
شنبه 5 مرداد 1392 - ساعت : 20:43
لطفا" به امام جمعه بگوييد : صحبتهاي روز جمعه خود را در نماز عيد فطر كه اكثر مردم و مسئولين حضور دارند اصلاح نمايد .

ابراهيم صادقي
|
شنبه 5 مرداد 1392 - ساعت : 17:29
از نقاط ضعف ايشان كه چندين سال است و آن را بر طرف نمي كنند ! اين است كه هيئت امنا كه در مساجد ميگذارند ، اكثرا داراي مشكل هستند و با كانون هاي فرهنگي هميشه اختلاف دارند و سد كارهاي فرهنگي هستند ! ايشان در اين دوازده سال چند بار آمده اند و به درد و دل كانونهاي فرهنگي گوش دهند و مشكلات آنها را بر طرف نمايند ؟ تازه با نصب هيئت امناي پير و خشك مغز سد كارهاي فرهنگي شده اند .بعد هم ميگويند چرا در شهر مشكل فرهنگي وجود دارد ؟!

عبدالله
|
جمعه 4 مرداد 1392 - ساعت : 09:41
سلام خوبی صحبتهای شما در سایت این شد که نماز جمعه از نقل تاریخ خارج شود و گرچه تعریف از خودشان ولی در روند سیاسی روز هم وارد شود این دهه مدیریت ایشان بجز خراب کردن دولت نهم و دهم چیزی جز تاریخ و مرور اخبار هفته ندیدیم / بچه ها مرسیییییییییییی/
/

ناشناس
|
جمعه 4 مرداد 1392 - ساعت : 08:58
اظهارات امام جمعه خیلی ریخت منو بهم

یاسر
|
جمعه 4 مرداد 1392 - ساعت : 07:34
هر جه بگندد نمکش می زنند ./
/وای ز روزی که بگندد نمک./
//
/واقعا اقای ملکیان باید بروند

زهرا
|
جمعه 4 مرداد 1392 - ساعت : 00:16
من هم موافقم با اينكه امام جمعه عوض گردد .

جمعي از دانشجويان
|
پنج شنبه 3 مرداد 1392 - ساعت : 16:17
ما همه جوره از اقدام شما حمايت مينمائيم و در صورت صلاحديد شما، حمايت خود را رسما اعلام خواهيم داشت - و لازم است مسئولين شوراي سياستگذاري ائمه جمعه در فكر جايگزيني براي امام جمعه شاهين شهر باشند

دانشجوی بسیجی عضو پای
|
پنج شنبه 3 مرداد 1392 - ساعت : 08:58
آقای ملکیان رهبر انقلاب که شما نماینده او در شاهین شهر هستید میفرماید:«در تأمين امكانات نيز اعتقاد شخصيم اين است كه امام جمعه بايد به مردم متكى باشد و همان رابطه‌ى آخوندى سنتى با مردم حفظ شود. اين بهتر از آن است كه امام جمعه به مركز متكى باشد و مركز براى امام جمعه خانه بسازد و يا ماشين تهيه كند. يك‌وقتى احتياج و ضرورت وجود دارد، كه يقيناً بايستى اين پشتيبانيها از مركز انجام بگيرد؛ اما بايد روال عمومى و طبيعى اين باشد كه امام جمعه مثل يك روحانىِ معمولى عمل كند.» متاسفم بجای اینکه دنبال پیوند با مردم باشید بدنبال تعامل با کسانی هستید که دچار منکرات سیاسی زیادی در انتخابات شدند. متاسفترم که از این کار خود تعریف می کنید و مثال زمستان و سیاهی و زغال میزنید. آخوند باید بدنبال اجرای احکام دین باشد و حکومت و مسئولیت برای او وسیله است. اما گویا مقام برای شما هدف شده. چرا که عمل به فریضه واجب نهی از منکر را برای خود مایه روسیاهی میدانید. واقعا شما چه عالمی هستید که عمل به دستورات قرآن و اهلبیت(ع) را روسیاهی تلقی می کنید. ای وای بر دین داریتان. والله دیگر پشت سر شما نماز نخواهم خواند. این محیی معالم الدین و اهله؟

هادي
|
پنج شنبه 3 مرداد 1392 - ساعت : 03:05
چه عيبي دارد كه امام جمعه پس از 12 سال حضور در شهر خود براي رضاي خدا از اين شهر برود و به مسئولين بگويد قصد دارد در يك شهر ديگه به فعاليت خويش ادامه دهد ودر آنجا منشأ خير باشد

شاهین
|
پنج شنبه 3 مرداد 1392 - ساعت : 02:45
حاج آقا ملکیان سلام بر شما/ /
/
///کرسی آزاد اندیشی یعنی همینکه شما اجازه بدهید مردم عملکردتان را در ملا عام نقد کنند. بهتر است برای شما و برای همه این کار. بالاخره بعد از حدود 11 سال از حضور شما در شاهین شهر باید عملکردتان توسط مردم نقد شده و به شما نمره بدهند

كامراني
|
پنج شنبه 3 مرداد 1392 - ساعت : 02:03
امام جمعه نسبت به مسئولين شهر كاملا بي تفاوت است و هيچ عكس العملي نشان نميدهد !!!

تهرانی
|
چهارشنبه 2 مرداد 1392 - ساعت : 23:57
عالی بود . درد دل چندین ساله مردم را بیان نمودید

ز/ع
|
چهارشنبه 2 مرداد 1392 - ساعت : 22:26
من تعجبم ,چراحاج آقا صالحیان رییس شورای سیاست گزاری ائمه جمعه استان گول حرفهاوکارهای به ظاهرفرهنگی امام جمعه شاهین شهر رامیخوردچراشمارادیگردست انداخته اند؟شایدهم باهم سر سری داریدومردم بی خبر؟

مهندس فرهادی
|
چهارشنبه 2 مرداد 1392 - ساعت : 20:26
سلام. من هرچی تواین شهر نگاه می کنم میبینم مشکلات این شهر از اینه که مایک مهندس فرهنگی نداریم. هممون شدیم نظریه پرداز. از امام جمعه گرفته تا مردم کوچه وبازار. بابا کار را باید به اهلش سپرد. از من گفتن.

دکتر افشار
|
چهارشنبه 2 مرداد 1392 - ساعت : 20:18
اساسا این کار ملکیان قابل تحسینه. وشما باید نگاهتون را به زندگی عوض کنید وخوب ببینید. باتشکر دکتر افشار.

سيد علي
|
چهارشنبه 2 مرداد 1392 - ساعت : 18:09
بيشتر ائمه جمعه نهايت دو دوره كه در يك شهر ميمانند و بعد تعويض ميگردند! چرا امام جمعه شاهين شهر بايد با توجه به مخالفين زياد ايشان در شهر چندين دوره در شهر باشند ! آيا اين عمل درستي است كه امام جمعه به خاطر آشنائي كه در شوراي سياستگذاري دارد ! مدت حضورشان در شهر اينقدر طولاني گردد ؟ ومردم ناراضي گردند؟!

تقدیم به محبان امام حس
|
چهارشنبه 2 مرداد 1392 - ساعت : 07:12
«و اني لَم أَخرُج أَشِراً وَ لابَطراً وَ لامُفسِداً وَ لاظالِماً و اِنَّما خَرَجتُ لِطَلَبِ الإصلاحِ فِي امّة جدّي أُرِيدُ أَن آمُر بِالمَعرُوفِ وَ أَنهي عَنِ المُنكَرِ وَ أَسيرَ بِسيرَةِ جَدّي وَ أبي علي بن ابي‏طالب فمَن قَبِلَني بِقَبُولِ الحَقِّ فَاللّه أولي بِالحَقِّ و َمَن رَدّ عَلَيِّ هذا أَصبِرُ حَتّي يقضِيَ اللّهُ بيني و بين القَومِ وَ هُوَ خَيرُالحاكِمِينَ وَ...».(مقتل خوارزمي، ج 1، ص 188)/
/من نه از روي خودخواهي و يا براي خوشگذراني و نه براي فساد و ستمگري از شهر خود بيرون آمدم، بلكه هدف من از اين سفر، امر به معروف و نهي از منكر و خواسته‏ام از اين حركت، اصلاح مفاسد امت و احياي سنت و قانون جدم، رسول خدا(ص) و راه و رسم پدرم، علي بن ابي طالب عليه السلام است. پس هر كس اين حقيقت را از من بپذيرد (و از من پيروي كند) راه خدا را پذيرفته است و هر كس رد كند (و از من پيروي نكند) من با صبر و استقامت (راه خود را) در پيش خواهم گرفت./
/آقای ملکیان! امام حسین برای امر به معروف و نهی از منکر جان داد! تکه تکه شد! ناموسش مورد حمله نانجیبان قرار گرفت! دست تعدی به ناموس خدا زینب کبری(س) دراز کردند! حال شما میترسید بخاطر نهی از منکر مشتی مفسد سیاسی در این شهر رویتان سیاه شود! خوب روی شما فدای امام حسین(ع) که رویش را پر از خاکستر کردند و مویش را کشیدند! روی شما که مبارکتر و مقدستر از روی امام حسین(ع) نیست... بگذارید رویتان سیاه شود...!شما دین را برای خودتان میخواهید یا خودتان را برای دین؟

رهبر انقلاب
|
چهارشنبه 2 مرداد 1392 - ساعت : 06:46
كى از خطرهايى كه انقلاب را تهديد مى‌كند، همين است كه مردم دچار دودستگى شوند و جناح‌بندى و صف‌آرايى و خط و خطوط بر آنها حاكم شود. اگر امام جمعه به زبان بگويد كه من به جايى وابسته نيستم و جناحى را تقويت نمى‌كنم و حتّى اين نكته را در نماز جمعه هم تأكيد بكند، اما در واقع اين‌گونه نباشد، مردم متوجه اين دو موضع مى‌شوند./
//
/اين‌طور نيست كه ما در تريبون نمازجمعه به مردم بگوييم به هيچ طرف وابستگى نداريم و از كانديدايى حمايت نمى‌كنيم و پدر همه هستيم، اما در كنار اين حرفها، با تعبيرات و گوشه و كنايه و بعضى از كارهاى جنبى، برخلاف اين گفته و ادعا عمل كنيم؛ مردم زود مى‌فهمند. اين اشتباه است كه ما خيال كنيم مردم به زبان فريب مى‌خورند و خيال مى‌كنند كه ما به يك طرف و جناح گرايش و تمايل خاصى نداريم؛ خير، مردم اين اختلاف را حس مى‌كنند و تفاوت بين قول و عمل امام جمعه، اثر معكوس خواهد بخشيد.

برای زغالفروشان زمستا
|
سه شنبه 1 مرداد 1392 - ساعت : 23:33
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ - آن روز طایفه‌ای (که اهل ایمانند) رخسارشان فروزان است. ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ - خندان و شادمانند.﴿٣٩﴾ /
/وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ - و رخسار گروهی گرد آلود غم و اندوه است.﴿٤٠﴾ /
/تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ - و به رویشان خاک سیاه ذلّت و خجلت نشسته. ﴿٤١﴾ /
/أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ - آنها همان کافران و بدکاران عالمند. ﴿٤٢﴾ /
/انگار این قصه زمستان و زغال و روسیاهی تا قیامت هم ادامه داره. خدا رحم کنه

جت‌الاسلام سیدیدالله
|
سه شنبه 1 مرداد 1392 - ساعت : 22:23
رییس ستاد نماز جمعه تهران از نخبگان، کارشناسان و مردم خواست تا خطبه‌های نماز جمعه را به شکل منصفانه و عالمانه نقد کنند.حجت‌الاسلام سیدیدالله شیرمردی روز چهارشنبه به خبرنگار معارف ایرنا گفت: نخبگان، حوزه ها، اساتید دانشگاه‌ها و مردم، خطبه‌های نماز جمعه را نقد کنند و در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری نظرات خود را اعلام کنند. وی افزود: همچنین کارشناسان و صاحب‌نظران می‌توانند نظرات انتقادی خود را به‌صورت مستقیم برای ستاد نماز جمعه تهران ارسال کنند. شیرمردی از نقد به عنوان یکی از وظایف رسانه یاد کرد و افزود: البته نقد باید منصفانه و عالمانه باشد و همچنین از جدل و برداشت‌های سیاسی خودداری شود و همانگونه که یک پزشک نظرهای مختلف را با دلیل و آگاهانه بیان می‌کند؛ مردم و کارشناسان نیز نظرات خود را در این زمینه بیان کنند. وی طرح چنین نقدهایی را برای ارتقاء سطح خطبه‌های نماز جمعه مناسب یاد کرد و پیشنهاد داد: صدا و سیما پس از پخش خطبه‌های نمازجمعه، میزگردی با حضور کارشناسان برگزار کند و طی آن به نقد و تحلیل خطبه‌ها بپردازد. وی با بیان این که ستاد نماز جمعه تهران از برپایی چنین میزگردهایی استقبال می‌کند؛ افزود: این‌گونه نقدها سبب می‌شود تا مردم توجه بیشتری به خطبه‌های نماز جمعه داشته باشند. شیرمردی با اشاره به ضرورت تبیین سخنان رهبر معظم انقلاب از سوی خطیبان جمعه گفت: ائمه جمعه بیان کننده دیدگاه‌های رهبر انقلاب هستند ولی نباید فقط به بیان سخنان معظم له اکتفا کنند؛ بلکه بایستی آن را به صورت تحلیلی برای نمازگزاران بیان کنند. وی افزود: در جامعه اسلامی، ولایت فقیه به عنوان امام و پیشوای مسلمین منویاتی دارد که این خواسته‌ها و نیت‌ها بایستی برای همه مردم و حتی اقلیت‌های دینی تبیین و تحلیل شود و ائمه جمعه وظیفه دارند مواضع رهبری را به درستی تبیین و تشریح کنند. رییس ستاد نمازجمعه تهران، ولایت فقیه در جامعه اسلامی را به مغز در بدن تشبیه کرد و از ائمه‌جمعه به عنوان اعصاب نام برد و گفت: همانگونه که اعصاب، فرمان مغز را به تمام بدن می‌رساند؛ ائمه‌جمعه نیز فرمان ولی فقیه را به مردم منتقل می‌کنند. وی با اشاره به تاثیر سخنان رهبر معظم انقلاب در میان مسلمانان و حتی غیرمسلمانان جهان گفت: پیام رهبر معظم انقلاب بایستی به درستی به تمام جهان منتقل شود و نماز جمعه یکی از پایگاه‌هایی است که می‌تواند به خوبی این پیام را به سراسر جهان منعکس کند./
/منبع: آدینه تهران: هفته نامه داخلی ستاد نماز جمعه تهران/
/http://adinehtehran.ir/تریبون/item/283-نخبگان-خطبه‌های-نماز-جمعه-را-منصفانه-و-عالمانه-نقد-کنند

ناشناس
|
سه شنبه 1 مرداد 1392 - ساعت : 21:10
مثلا امام علی(ع) که با مفسدان سیاسی و دینی و اقتصادی(خوارج، اهل جمل و معاویه) جنگید خوب چنگ اندازی کرد! خونریزی کرد! یعنی ببخشید امام معصوم(ع) کار اشتباهی کرده؟ نعوذبالله. یا اون موقع هنوز زمستون کشف نشده بود؟

59
|
سه شنبه 1 مرداد 1392 - ساعت : 21:02
جناب آقای ملکیان/ /
/
///باسلام و ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات!/ /
/
///وقتی سخنان شما را شنیدم وجودم آتش گرفت. بسیار تاسف آور است که اینگونه میفرمایید زمستان رفت و روسیاهی اش یه زغال ماند؛ اگر فاطمه زهرا(س) یک تنه و مردانه تر از همه مردان عالم در مقابل فساد سیاسی و غصب خلافت توسط اهل سقیفه ایستاد و آنان را نهی از منکر نمود و از امام خویش دفاع نمود و البته به نتیجه هم نرسید و نتیجه ای که برای فاطمه(س) در ظاهر داشت صورت سیلی خورده و پهلوی شکسته و بازوی قلم شده بود و برای فرزندانش داغ بی مادری و برای شوهرش داغ بی کسی و بی یاوری بود! آیا اکنون که زمستان رفته نعوذ بالله روسیاهی به فاطمه زهرا(س) مانده است؟ یا به اهل سقیفه و فتنه گران صدر اسلام؟ جای تأسف است که این چنین فکر می کنید و بدتر از آن بر اساس این تفکر نامشروع عمل می نمایید! اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبّة ولینا و شدة الفتن بنا و.... .

یک کاندید شورا برای دو
|
سه شنبه 1 مرداد 1392 - ساعت : 20:41
کلیه زغالهای شما را بهمراه شناسنامه بصرف شام خریداریم! البته لازم نیست نگران سیاهی رویتان باشید با بلیت نیم بهای استخر موجود است.تنی به آب بزنید و روی سیاهتان را هم بشویید. نگران سرمای زمستان هم نباشید آب استخر گرم است...

برای امام جمعه شاهین ش
|
سه شنبه 1 مرداد 1392 - ساعت : 20:17
جناب حجت الاسلام ملکیان؛ همانگونه که نماز جمعه یک نماز عبادی و سیاسی است لذا امام جمعه هم یک مقام مذهبی/فرهنگی و سیاسی است. بنابراین مسئول فرهنگ دینی و فرهنگ سیاسی این شهر بدون تعارف شما هستید! اینکه میفرمایید انتخابات مسئول دارد بنده هم قبول دارم. انتخابات مسئول اجرایی و نظارت دارد اما از این نکته هم نباید غافل شد که مسئول فرهنگی هم دارد و مسئول فرهنگی انتخابات شما هستید. بنده کار به کامنتها و نظرات این سایت ندارم که میگویند دیگر پس از 12 سال مدیریت و حضور شما در این شهر کافیست و باید جایتان را به کس دیگری بدهید! اما اکنون پس از 12 سال حضور و مسئولیت فرهنگی و سیاسی و مذهبی شما در شاهین شهر باید شاهد اعتلای فرهنگ سیاسی در این شهر باشیم. /
/اما مع الاسف واقعیت ماجرا چیز دیگری است!!! خریدن رأی، قشون کشی انتخاباتی، سابقه فساد و فحشا، مدارک تقلبی، بلیت نیم بهای استخر و... اینها همه مفاسد و رذائلی است که در فرهنگ سیاسی این شهر رسوخ کرده به حدی که آنرا به لجن کشیده و گریبانگیر مردم شاهینشهر شده است؛ و حضرتعالی هم بجای برخورد و سرکوب مفسدان، سکوت کرده اید و سکوت و سکوت! مطمئنا روزی زمستان خواهد رفت و بهار انسانها خواهد امد و روسیاهی به زغالها و زغالفروشها خواهد ماند آنگاه که با آمدن بهار عدالت همه جا فراگیر می شود و مفسدان را در دولت عدل الهی جایگاهی دیگر نخواهد بود ولو با چنگ اندازی...

یک طلبه: هدیه ای به ریی
|
سه شنبه 1 مرداد 1392 - ساعت : 20:01
حضرت رضا عليه السلام فرمود: بايد امر به معروف و نهى از منكر كنيد وگرنه بدها شما را به كار خواهند گمارد و خوبان دعا خواهند كرد و مستجاب نخواهد شد. (فروع كافى، كتاب جهاد، ص 55 و 56)//
/
///یک سئوال: آیا بخاطر ترک این فریضه اشرار و مفسدان به شورا راه نیافته اند؟ این تذهبون!

دلنوشته ای برای رهبر ا
|
سه شنبه 1 مرداد 1392 - ساعت : 19:40
گو یکی مردانه باشد یار من...

پرسش و پاسخ در کلاس در
|
سه شنبه 1 مرداد 1392 - ساعت : 19:22
معلم: زغال چیست؟/
/دانش آموز: اجازه آقا! زغال همان چیزی است که وقتی زمستان رفت روسیاهی نصیبش می گردد./
/معلم: زغال فروش کیست؟/
/دانش آموز: اجازه آقا! زغال فروش همان کسی است که در ضرب المثل می گوییم: من خودم زغال فروشم، تو دیگه میخوای منو سیاه کنی؟/
/معلم: سیاهی چیست؟/
/دانش آموز: اجازه آقا! سیاهی همان چیزی است که در قرآن به آن ظلمت می گویند؛ ظلمت از ریشه ظلم است! ظلم یعنی ستم! برای مبارزه با ظلم در جامعه باید نهی از منکر کنیم تا ریشه ظلم بخشکد. در نتیجه کسانیکه نهی از منکر نمی کنند اهل ظلمت هستند یعنی اهل سیاهی اند، یعنی همان قصه زغال و زغال فروش!/
/دانش آموز: اجازه آقا! بازم بگم یا کافیه؟/
/معلم: نه فرزندم! آفرین برتو، خوب با این سن کمت اینقدر چیز سرت میشه!... اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ پدرت برات معلم دینی و قرآن خصوصی گرفته؟/
/دانش آموز: اجازه آقا! نه معلم خصوصی ندارم. ولی هر وقت تلویزیون سخنرانی رهبر رو پخش میکنه می شینم به حرفاش گوش میدم. اینا رو از رهبر یاد گرفتم./
/معلم: مگه رهبر از این حرفها هم میزنه؟ نشنیدم تا حالا!/
/دانش آموز: اجازه آقا! ببخشیدا خیلی ببخشید! ولی انگار زمستان رفته و روسیاهیش به شما اِ ببخشید به زغال مونده؛ نکنه شما هم زغال فروشید!!!/
/معلم:---- معلم دیگر هیچ نگفت و بعد از آن دیگر در آن کلاس درس حاضر نشد//// خداحافظ معلم!

رهبرانقلاب در دیدار ب
|
سه شنبه 1 مرداد 1392 - ساعت : 19:16
در چنین جایگاهی(خطبه های نماز جمعه)، قطعاً حركات، سخنان، اشارات و حتی سكوت امام جمعه می تواند الهام بخش باشد. 89/07/06

فرازی از وصیتنامه اما
|
سه شنبه 1 مرداد 1392 - ساعت : 19:02
اكنون كه من حاضرم ، بعض نسبتهای بی واقعیت به من داده می شود و ممكن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می كنم آنچه به من نسبت داده شده یا می شود مورد تصدیق نیست، مگر آنكه صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق كارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.

ناشناس
|
سه شنبه 1 مرداد 1392 - ساعت : 18:38
صحبتهای رهبر خیلی جالبه! میگه ائمه جمعه باید دردهای اجتماع را برطرف کنند. الان چه دردی بدتر از فساد سیاسی و انتخاباتی هست؟ چرا درمان نکردید؟

مهرداد قادري
|
سه شنبه 1 مرداد 1392 - ساعت : 09:24
حجة الاسلام پناهیان: برخی از يك زمان به بعد، از رنج كشيدن براي خدا خسته مي‌شوند/ اگر كسي تكليفش را با رنج مشخص نكند، به جای پریدن از روی موانع، عافیت‌طلبانه از كنار آنها رد مي‌شود

جهانگيري
|
سه شنبه 1 مرداد 1392 - ساعت : 09:10
12 سال حضور خيلي زياد است ديگه بايد يك نفر جديد به اين شهر بيايد . ايشان هم در شهرهاي ديگه ميتوانند به خدمت بپردازند

نادري
|
سه شنبه 1 مرداد 1392 - ساعت : 08:42
آقا يكي سئوال من را جواب بده ؟؟؟ دين بايد سپر و محافظ ما باشد يا ما بايد سپر و محافظ دين باشيم ؟ بعضيها در نظرات خود ميگويند كه جايگاه امام جمعه ؟! اين امام جمعه مگه براي دين سينه سپر كرده كه حالا ما بخواهيم براي جايگاه او سينه سپر نمائيم ؟ اگه طرف براي حفظ دين سينه سپر نمود خدا هم دلها را بسوي او رهنمود مينمايد و مردم از او دفاع مينمايند . ولي وقتي ايشان اين همه ظلم ميبيند و تازه ميخواهد با مسببين ظلم تعامل نمايد ديگه بايد فاتحه خواند.

ناشناس
|
سه شنبه 1 مرداد 1392 - ساعت : 07:14
گفت: زمستان رفت و روسیاهی به زغال ماند! /
/یادم از حدیث پیامبر اکرم(ص) آمد که فرمود: نگهداشتن دین و ایمان در آخرالزمان مثل نگهداشتن زغال گداخته در کف دست است. /
/نمیدانم زغالفروشان تحمل زغال گداخته را دارند یا نه؟/
/

ر. امام جماعت
|
سه شنبه 1 مرداد 1392 - ساعت : 03:22
فلسفه وجود مسئولان در نظام اسلامی عمل به احکام دین است! اگر قرار باشد برای مصالح خودشان احکام دین را تعطیل نمایند وجود چنین مسئولانی در آن جایگاه غاصبانه و نامشروع است.

خانم الهه
|
دوشنبه 31 تیر 1392 - ساعت : 22:51
سکوت کردن در مقابل ظلم و جوری که به مردم واقع میشه کمتر از ظلم ِ ظالم نیست

اكرمي
|
دوشنبه 31 تیر 1392 - ساعت : 22:22
درود بر شما كه بدون هيچ ترسي انتقاد مينمائيد . اي كاش خيليها كه در اين شهر سابقه آنچناني دارند و بسياري از مشكلات مردم را ميبينند و صداشون در نمي آيد ، مثل شما بودند و يه مقدار از منافع دنيوي خويش ميگذشتند

شهروند
|
دوشنبه 31 تیر 1392 - ساعت : 22:13
ملکیان دوستت داریم .

يك روحاني خطاب به طلبه
|
دوشنبه 31 تیر 1392 - ساعت : 21:14
گر چه بنده خود به برخي از مواضع اين سايت انتقاد دارم . ولي در جواب اين طلبه محترم بايد نكاتي را عرض نمايم : 1.در مورد اينكه نظارت استان انتخابات را تائيد نموده و چه كاري از حجة الاسلام ملكيان بر مي آيد بايد گفت به قول جناب حجة الاسلام قرائتي گاهي نهي از منكر نبايد منجر به نتيجه گردد بلكه همينكه شما با نهي از منكر آن عمل او را به ذائقه وي تلخ نمائيد و از اينكه گناه به كامش گردد ، جلوگيري گردد كفايت مينمايد . لذا موضعگيري شفاف ايشان در مقابل متقلبين شورا از طرفي موجب تلخي كام آنها از سوي امام جمعه ميگرديد و از طرفي باعث همدردي با مردم و نامزدهائي كه حقوقشان پايمال شده بود ، ميگرديد . 2.اينكه فرموده ايد اول به خود امام جمعه ميگفتيد بعد در سايت انعكاس ميداديد . بايد متذكر گرديد كه از آنجا كه من مطالب اين سايت را مرتبا مطالعه مينمايم ، دست اندر كاران اين سايت ابتدا به صورت كلي به همه مسئولين تذكر دادند كه در مقابل اين روند غلط موضع گيري نمايند و بعد از بي توجهي ، باز در نامه اي محترمانه به امام جمعه توصيه به واكنش نمودند و پس از سكوت در مطلبي تذكر جدي تري دادند و در ضمن در مطلب اول حتي از انعكاس نظرات مردم جلوگيري نمودند كه به نظر ايجانب روند معقولي بود 3. فرموديد اين كار شما موجب بي حرمتي به جايگاه امام جمعه ميگردد . عزيزم من بي تفاوتي به مطالبات مردم عدم مبارزه با فساد عدم مبارزه با رانت خواري عدم مبارزه با سوء استفاده از بيت المال عدم مبارزه با اشرافيگري مسئولين باعث بي حرمتي به جايگاه امام جمعه است . نه انتقاد اين سايت به امام جمعه . اين جايگاههاي خود ساخته كه متاسفانه روز به روز ما را از مردم جدا مينمايد ! چرا مردم ميبينند كه اين جايگاه به جاي اينكه مشكلاتشان را حل نمايد وبال گردن آنها گرديده است . بايد قبول نمائيم كه خطبه هاي نماز جمعه به شرح تقويم تاريخ مبدل گرديده است در حاليكه اين تريبون بايد در آن مشكلات مردم فرياد گردد . مردم از همين منابر خطبه سيره و روش ائمه معصومين و امام بزرگوار را شنيده اند و ديده اند كه چگونه فرياد عدالتخواهي زده ميشده و هنگاميكه انفعال امام جمعه در مقابل مفاسد را ميبينند ديگر برايشان اين جايگاه يك جايگاه فرمايشي است . عزيزم من همين صحبتها كه آقا حفظ شئونات روحانيت و مسئولين و امام جمعه باعث گرديده كه مردم مطالبات خود را از راههاي ديگر پيگيري نمايند . شما مخاطبين همين سايت را ببينيد كه چه نظراتي ميگذارند و چه درد و دلهائي دارند ! فكر ميكنيد چرا به اين سايت پناه آورده اند ؟ چون مطالباتشان از طريق من روحاني و شماي طلبه پيگيري نميشود !!! 4. يك سئوال از خود شما دارم ؟ شما كه عملكرد اين سايت را مورد سئوال قرار ميدهيد آيا خود به صورت حضوري به امام جمعه يا اعضاي شورا انتقاد نموده ايد ؟ يا اينكه فقط بر سر سفره ضيافت امام جمعه حاضر ميشويد ؟ 5. دست اندركاران اين سايت را متهم به موضع گيري افراطي نموده ايد . چرا ما بايد كسي كه تا حدودي پيگير مشكلات مردم هست را افراطي بناميم ؟ مگر خود ما چه كرده ايم ؟ چه هزينه اي پرداخت نموده ايم ؟ من ميدانم كه مطمئننا اين حركت دست اندركاران سايت براي آنها خيلي مشكلات و هزينه ها ايجاد نموده است . آيا ما هم حاضريم براي عدالتخواهي هزينه پرداخت نمائيم ؟ آيا خود شما كه يك طلبه هستيد حاضريد فقط يكبار به امام جمعه انتقاد نمائيد و هزينه انتقاد خود از امام جمعه را پرداخت نمائيد ؟ در آخر من به عملكرد اين سايت در مورد بندهاي 6 و 7 و اينگونه افشاگريها انتقاد دارم و دست اندركاران اين سايت را به پرهيز از اين اعمال توصيه مينمايم .

mmad
|
دوشنبه 31 تیر 1392 - ساعت : 21:13
خیلی سخته که آدم بخواهد انتقاد کند و تقوا را هم رعایت کند. راجع به امام جمعه و برگزاری انتخابات شورای شهر خیلی حرفها می توان زد ولی از عاقبت اخروی این حرفها آدم می حراسد. لذا به نکاتی د زیر اشاره می نمایم:
/
/اولا نفس این مسئله که یک کاندید انتخابات شورای شهر یک تبلیغات با هزینه گزاف نماید یک امر مذموم است و در مقابل این امر یا باید ایستاد یا باید پذیرفت که اگر پذیرفته شود یعنی ظلم و بی عدالتی را پذیرفته ایم.
/
/ثانیا: من ناظر انتخابات بودم تلاشم بر این بود تا نگذارم در حوزه انتخابیه تخلفی صورت گیرد ولی افسوس که عده زیادی از این مردم که اکثرا تا آن روز طلوع آفتاب را هم ندیده بودند در برگه های تعرفه رای شورای شهر فقط نام یک نفر را می نوشتند نهایتا دو یا سه نفر!!
/
/و تا وقتی که این مردم به این صورت رای خود که در حکم ناموسشان هست را به این راحتی می فروشند توقعی از مسئولین نیست «الناس علی دین ملوکهم»
/
/ثالثا : عده ای از مسئولین صرفا چون مورد تایید قرار گرفته اند و مسئولیتی به آنها داده شده اند فکر می کنند که آخر بصیرت هستند ولی افسوس که آنها نمی دانند یا نمی خواهند بدانند که برای این مسئولیت تائید شده اند نه برای همه چیز و همه کار.
/
/رابعا شهری مانند شاهین شهر که معروف به هفتاد و دو ملت و هزار فرقه است نباید امام جمعه ای بومی این منطقه داشته باشد. مگر چند درصد مردم شاهین شهر از مردم منطقه برخوار هستند؟ فلذا باید شخصی باشد که یا بومی این منطقه نباشد یا اینکه همه اقوام و گروهها در نظرش یکی باشند. حال شما سری به دفتر ایشان بزنید و ببینید که از کارمندان این دفتر چند نفر از کدام شهرها می باشند.
/
/خامسا نه فقط برای شاهین شهر بلکه برای کل کشور که جمعیتی جوان را داراست نمی توان با روحیات پیر مردی و قدیمی اداره نمود چه برسد به شهری هزار فرقه .
/
/این قصه سر داراز دارد و این دل دردهای بسیار و اگر از عاقبت این حرفها ترسی نداشتم مطالبی را از افراد شاخص در این شهر که بعضا در شورا یا مناسب دیگری هستند بیان می کردم که هرکسی که درد دارد باید سرش را برزمین بگذارد و بمیرد تا این مصیبت و ذلت را تحمل ننماید.
/
/یاعلی.

رضا ميرزائي
|
دوشنبه 31 تیر 1392 - ساعت : 20:40
من يه پيشنهاد دارم : با توجه به اينكه امام جمعه شاهين شهر در ساخت و ساز تبحر خاصي دارند و توانسته پروژههائي مثل مصلي نمازجمعه و دستشوئيهاي مصلي را به سرعت ساخت وساز نمايد لذا آقاي ملكيان را به عنوان شهردار جديد شاهين شهر برگزينند و يك استاد اخلاق هم با توجه به كمبودي كه در شهر وجود دارد بياورند چون شهر واقعا به يك استاد اخلاق مثل حاج آقا شوشتري نياز دارد . ضمنا حضور يك روحاني در پست شهردار هم هيچ اشكالي ندارد مثل استاندار قم كه براي اولين بار يك روحاني در آنجا منصوب گرديد .

یک طلبه
|
دوشنبه 31 تیر 1392 - ساعت : 20:13
باسلام.میخواهم چند نکته را خدمت دوستان وخوانندگان این پایگاه خبری عرض نمایم.1: ما از کجا بدانیم که اطلاعات این نوشته مخصوصا بند شماره 6 صحیح است؟. 2:مردم این شهر از موضع گیری های افراطی وتند شما آگاه هستند ومیدانندکه که شما اغلب یکطرفه به قاضی می روید. 3:وقتی انتخابات با وجود نظر مسئولین شهر ونظرات شکات توسط اصفهان ومرکز تایید شده امثال حاج آقا ملکیان چکار می توانند بکنند. 4: بهتر بود شما اول این حرفهارا با خود حاج آقا ملکیان مطرح می کردید ودر صورتی که جواب نمی گرفتید بعدا در این پایگاه خبری میگذاشتید.5:این کار شما موجب بی حرمتی به جایگاه امام جمعه است وهمچنین موجب بدبینی وسوء ظن مردم به همه روحانیون است. درپایان شما را به تقوای در گفتار ونوشتار توصیه ودعوت می کنم. والسلام.

مختاري
|
دوشنبه 31 تیر 1392 - ساعت : 20:06
به نظر من ايشان 12 سال است كه در شاهين شهر هستند و كارهاي عمراني خوبي انجام داده اند ولي ديگر لازم است كه كسي ديگر جانشين ايشان شود . بالاخره يك خون تازه و يك ايده جديد داخل شهر بشود . تعويض مديران به معناي توهين به آنها نيست بلكه خود يك روش تحول است .پس لازم است خود امام جمعه از اين پيشنهاد استقبال نمايند.

ع ز
|
دوشنبه 31 تیر 1392 - ساعت : 19:34
در متن پیامها دیدم که یکی ازطلاب پیامی خطاب به امام جمعه داده بودند که بودجه چهارصد میلیونی ساخت حوزه علمیه برادران چه شد؟من جا دارد تقدیر و تشکر کنم از این طلبه و همچنین امام جمعه ,چون امروز صبح شاهدخاک برداری زمین حوزه علمیه درورودی خیابان مدرس ازسمت طالقانی بودیم /اماسوال بنده این است طبق اطلاعی که بنده دارم حدود سه سال است این بودجه داده شده واین سه سال هزینه ساخت کجا و صرف چه کارها و چه سوءاستفاده های قرارگرفته است ؟درصورتی که امام جمعه محترم جوابی دارند روشنگری نمایند لطفا؟ تشکر

مريم السادات
|
دوشنبه 31 تیر 1392 - ساعت : 19:24
اگر رهبري فرموده اند كه مهمترين حوزه نهي از منكر مربوط به مسئولين است پس امام جمعه در خطبه هاي نماز جمعه بايد ده بار مسئولين را نهي از منكر نمايد بعد يك بار مردم را . بايد ده بار مسئولين را توصيه به تقوا نمايد و يك بار مردم را .

مرصاد
|
دوشنبه 31 تیر 1392 - ساعت : 09:23
احسنت به اين يادداشت
آدم وقتي عملكرد مسئولين مخصوصا امام جمعه را مي بيند تازه متوجه مي شود كه چرا در اين شهر هيچگونه مبارزه با منكرات اجتماعي و ... نمي شود!
خروجي جلسات ستاد احيا امر به معروف و نهي از منكر شاهين شهر كه امام جمعه رياست آن را به عهده دارد چيست؟؟؟

يادآوري يك خاطره
|
دوشنبه 31 تیر 1392 - ساعت : 09:01
امام جمعه شاهين شهر فراموش نكرده ايد كه سكوت شما تا مدتهاي زيادي در مقابل فتنه 88 باعث شد كه عده اي از جوانان دلسوز شهر ، ( گرچه عملشان اشتباه بود ) به خاطر عدم موضعگيري شفاف بيايند و عده زيادي از نمازگزران در نماز جمعه بر عليه شما شعار دادند و باعث شد كه نماز جمعه به جنجال كشيده شود ! و باعث در گيري و زد خورد بين راننده شما و نمازگزاران گرديد كه راننده شما به شدت در مقابل ديدگان شما مضروب شد !!! آيا ان از بي تدبيري شما نبود ؟ اگر شما در آن فتنه موضعگيري شفاف انجام ميدايد كار به آنجا نميكشيد ! آن دفعه براي شما تجربه نشد كه با عدم موضعگيري شفاف و خشم بسياري از مردم نسبت به وقايع كنوني شوراي شهر احتمال تكرار آن وقايع ميرود ! كه باز مقصر شما هستيد كه اينطور بي تدبيري انجام ميدهيد !!!

مهدی
|
دوشنبه 31 تیر 1392 - ساعت : 08:39
واقعا جای تاسف است که متدینین شاهین شهر باید شاهد چنین رفتاري از امام جمعه باشند. چندین سال است از تربیت فرزند سخن میگوید. در اوج فتنه های سال 88 از ثواب مسواک زدن سخن میگویید. اکنون هم که با انتخابات اینگونه برخورد میکند.

میلاد
|
دوشنبه 31 تیر 1392 - ساعت : 08:25
یک روحانی خطاب به یک طلبه:
/
/سلام و درود بر شما هایی که لباس حضرت رسول را بر تن دارید. من یک بازاری هستم و خواستم تا مطلبی را یادآوری کنم. به نظر شما که این سایت را عدالتخواه می دانید، آیا به نظر شما عدالتخواهی این است که هر مطلبی را که جمعی ناراضی هستند و به مزاج ایشان خوش می آید را بنویسند و شما بدون مدرک آنها را صحیح و درست و دلسوزانه بدانید؟ ایا اینکه مکانی که مورد اعتماد مردم واقع شده با حرفهای بدون سند و مدرک آبروی از بآ آبرو و متدین و انسان تحصیلکرده و با شرف می برد و آنها را در کنار افرادی می گذارد که خود و خانواده شان از خون این مردم مکیده و فربه شده اند، شرم و ترسی ندارند را قبول دارید. چون در این انتخابات کسی یا خانواده ای خطا کرد و خلاف قانون انجام داد، باید همه را با یک چوب برانید. در همین سایت من دیدم که به کسی چون دکتر ابراهیمی افترا بستند و آن مرد متدین و باسواد را که من حاضرم قسم بخورم با صداقت، علم و آگاهی و مشارکت مردم به میدان امده بود چه افتراهایی نبسته بودند. حال انکه کسی که آگاه است می داند که یک هیئت علمی دانشگاه دولتی طرازش از شورای درب و داغون شاهین شهر بسی فزونتر است و مطمئنا این فرد در همان کسوت می تواند بسیر برای خود و تنها خانواده خویش مقید و مؤثر باشد، اما با اقتدار و ایمان برای شهر برنامه ارائه می کند و حال اینکه این سایت و گردانندگان آن بدون مدرک و مطالعه اینگونه از ایشان حرف می زنند. این بی دقتی ها و کج سلیقگی ها می تواند برای همیشه میدان حضور باسوادها و متدینان را برای لاشخورها خالی نگه دارد.لذا روند کار این سایت به نظر این حقیر درست نیست. هرچند که نمی خواهم تمامی داشته های آن را نادیده بگیرم و زیر سوال ببرم، اما بعضی وقتها کارهای بدوت تأمل و درنگ خسارتهایی جبران ناپذیر به بار دارد. ممنون می شوم اگر نظر من را بگذارید. میلاد

در بهار قرآن، قرآن بخو
|
دوشنبه 31 تیر 1392 - ساعت : 08:11
الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُور

کارمندشهرداری با لهجه
|
دوشنبه 31 تیر 1392 - ساعت : 07:45
حجاقا! شوما این مفسدا را نهی اِز منکِر کون، به گوری باباشون میخندن که خط آ نشون بکشند آ چنگ اِندازی کونن! با کمکی بِچا آتیش نشونی آتیششون میزِنیم آ با کمکی بچا فضای سبز بجاشون چمن می کاریم.

ناشناس
|
دوشنبه 31 تیر 1392 - ساعت : 07:39
جناب آقای ملکیان؛ لازم است به عرض شریفتان برسانم که اسلام دارای اصول و فروعی است. و امر به معروف و نهی از منکر جزء فروع دین است. و مهمترین حوزه آن حوزه مسئولان است. و البته اظهارت غیردینی و غیرمسئولانه شما را در خطبه های نماز جمعه 28 تیرماه که شنیدم دلم آتش گرفت.

ميثم حسيني
|
دوشنبه 31 تیر 1392 - ساعت : 04:03
ايشان هميشه از مردم نسبت به موضعگيري پيرامون مسائل كشور و شهر عقب هستند در جريان فتنه 88 هم ايشان موضع مناسبي نگرفتند كه باعث دعوا و در گيري در نماز جمعه شد

محمد
|
دوشنبه 31 تیر 1392 - ساعت : 01:16
توضیح دهید چرا بعضی اخبار که تا دیروز بود حذف شده خبری شده

ناشناس
|
دوشنبه 31 تیر 1392 - ساعت : 00:59
خاطرم هست که چندی پیش آقای ملکیان در خطبه های نماز جمعه تلویحا به دست اندرکاران این سایت گفت مگس! سئوال بنده از هرکس که این مطلب را میخواند اینست: بنظر شما مگس بهتر است یا زنبور بی عسل؟

دوست
|
یک شنبه 30 تیر 1392 - ساعت : 21:44
انتقادادت باعث شکوفایی جامعه خواهد شد. والعاقبه للمتقین

007
|
یک شنبه 30 تیر 1392 - ساعت : 08:21
امام جمعه محترم شما که سر سفره اغنیا می نشینید .چرا آبروی خود را به این سادگی می فروشید ......به نظر من شما از همین الان استعفاء کنید که...........

دلسوز
|
یک شنبه 30 تیر 1392 - ساعت : 06:46
از رفتارها و صحبتها پیداست که امام جمعه , امام جمعه مردم نیست امام جمعه مسئولین است

تهامي
|
یک شنبه 30 تیر 1392 - ساعت : 05:32
خانه آقاي ش كه در فرعي 1 عطار است اينكه خيلي خانه بد نامي است ؟؟؟ چرا امام جمعه بايد فريب اين شوراي شهريها را بخوره ؟!

ناشناس
|
یک شنبه 30 تیر 1392 - ساعت : 05:25
متاسفانه امر به معروف ونهی ازمنکرفقط درجلسات ستاد مریوطه موضوعیت دارد.فقط زورشون به مردم میرسد

رضواني
|
یک شنبه 30 تیر 1392 - ساعت : 02:27
خطبه هاي نماز جمعه كه تقويم تاريخ خواندن نيست !!!!!!!!!! مردم خود ميتوانند داخل خانه تقويم تاريخ را مطالعه نمايند ! مردم مي آيند نماز جمعه كه مسائل و مشكلاتشان از تريبون نماز جمعه بيان شود و پيگيري شود و گرنه تقويم تاريخ داخل هر خانه اي پيدا ميشود

رضا
|
یک شنبه 30 تیر 1392 - ساعت : 01:50
عالي بود مخصوصا اين جمله كه مگر نهي از منكر فقط به مردم بايد نمود و مسئولين را هم بايد نهي از منكر نمود

این ندای ولی فقیه است
|
یک شنبه 24 اردیبهشت 1391 - ساعت : 08:37
من مى‌گويم در يك شهر، آنچه كه از منبر جمعه متوقع است، فقط اين نيست كه ما مطلبى را آماده‌كنيم و برويم در منبر بيان كنيم؛ بيش از اين متوقع است. متوقع اين است كه مثل طبيبى باشيم كه بيمارى را جستجو مى‌كند و او را مى‌شناسد و درمان او را با زحمت هرچه تمامتر تهيه مى‌كند و آن را بر روى زخم مى‌گذارد، يا به بيمار مى‌خوراند.///
/// تكليف ما اين نيست كه بگوييم: «ما گفتيم؛ هر كس مى‌خواهد، عمل بكند». اين مربوط به اين دوره نيست كه حكومت به دست مسلمين است؛ دوره‌يى كه بار اداره‌ى جامعه بر دوش ماست؛ بخصوص دوره‌يى كه دشمن اين همه تلاش مى‌كند، تا مفاهيم اسلامى را از ذهنها بزدايد. تكليف ما فقط اين نيست كه حالا مطلبى را گفتيم؛ شد، شد؛ نشد، نشد؛ ما فقط بايستى حرفمان را بزنيم؛ اين‌گونه نيست. ما بايستى حرف خود را به دلها برسانيم؛ «و ما على‌الرّسول الّاالبلاغ». اين‌كه چيزى را در هوا پرتاب كنيم، كسى گرفت، گرفت؛ نگرفت، نگرفت؛ به جايى رسيد، رسيد؛ نرسيد، نرسيد؛ اين قبول نيست. من اين را به عنوان يك مشكل مشاهده مى‌كنم. امام خامنه ای 70/06/25