امروز یک شنبه 9 بهمن 1401

تاریخ انتشار : سه شنبه 30 خرداد 1391 - 00:00
شیوه های موثر ترویج کارکرد حجاب در جامعه
شیوه های موثر ترویج کارکرد حجاب در جامعه
«فرانتس فانون» در كتاب بررسي جامعه شناسي ميگويد :«هرچادري كه دور انداخته مي شود، افق جديدي را كه تا آن هنگام بر استعمارگر ممنوع بود، در برابر او مي گشايد و بدن الجزايري را كه عريان شده است به تمامي به او نشان مي دهد. پس از ديدن هر چهره بي حجاب اميدهاي حمله ور شدن اشغالگر ده برابر خواهد شد.»
«هرچادري كه دور انداخته مي شود، افق جديدي را كه تا آن هنگام بر استعمارگر ممنوع بود، در برابر او مي گشايد و بدن الجزايري را كه عريان شده است به تمامي به او نشان مي دهد. پس از ديدن هر چهره بي حجاب اميدهاي حمله ور شدن اشغالگر ده برابر خواهد شد.»

آن چه خوانديد تفسير نوشته هاي «فرانتس فانون» در كتاب بررسي جامعه شناسي يك انقلاب يا سال پنجم انقلاب الجزاير بود كه به طور مبسوط به بيان نقش زن و حجاب در جلوگيري از توسعه استعمار فرانسه و نيز نقشه هاي شوم استعمارگران براي مبارزه با حجاب پرداخته است.

خوشبختانه به بركت موج بيداري اسلامي اين روزها زنان مقاوم مسلمان در كشورهاي اسلامي با حجاب كامل در برابر استعمارگران، آزادي حقيقي را فرياد مي زنند و خواهانند.

تاريخ نشان مي دهد كه حجاب زن مسلمان نه تنها او را به انزوا و نقطه اي پرت نبرده است، بلكه در سايه حجاب اسلامي هر روز افق هاي حريت را در مي نوردد و به جايگاه حقيقي خود كه همان قله هاي كمال روحي و تصاحب آسمان انديشه هاست، نزديك و نزديكتر مي شوند.

از بين رفتن شخصيت زن و ايجاد ناامني براي او، سستي بنيان خانواده، گسترش فساد در جامعه و ضربه به فعاليت ها و مسئوليت هاي اجتماعي از جمله آثار مخرب آزادي غربي در جوامع امروزي است.

در جوامع سرمايه داري غربي پايه و اساس فلسفه زندگي رفاه و لذت است و آن چه كه اين رفاه و لذت را تامين مي كند و به همه خواسته هاي بشر جامه عمل مي پوشاند سرمايه و ثروت است. پس تهيه سرمايه اصل خواهد بود و متعاقبا از هر شكلي به دست بيايد بلا اشكال مي شود!

از جمله قربانيان اصلي اين نوع جهان بيني زنان بودند. زيرا سرمايه داران با توجه به جاذبه ظاهري او مي توانستند از اين جنس درجهت تبليغ و ايجاد بازارهاي مختلف استفاده كنند. يعني هم مي خواستند از او و جاذبه هايش در تبليغ كالاهاي مختلف استفاده كنند و هم براي كالاهايي كه مربوط به جنبه هاي ظاهري و خودنمايي اوست، نظير لوازم آرايش و لباس و.. بازار مصرف بيشتري ايجاد كنند.

علاوه بر آن، براي افزايش بازاركار، نيروي كار زن به عنوان يك نيروي ارزان براي سرمايه داران بسيار مطلوب خواهد بود.

روشن است براي استفاده از اين نيروي كار ارزان بي حجاب شدن زنان ضرورت دارد. چرا كه حجاب زن مانع بزرگي براي استفاده و بهره كشي از وي خواهد بود. بنابراين اول بايد حيا و حجاب او و محدوديت روابط زن و مرد را از بين برد. براي اين كار چه دستاويزي بهتر از شعار عوام فريب و زيباي حمايت از حقوق و آزادي زن؟

بعدها در پس تراژدي برابري حقوق زن و مرد افكار فمينيستي همچون قارچ سربرآورند. خوشبختانه در گذرزمان و به دست آوردن تجربه هاي تلخ جوامع غربي نيز بيدار شده اند و هم اكنون حتي آنها هم مي دانند كه چنين شيپورهايي جز فريادهاي پوچ و هوچي گري بي حاصل هيچ ندارند.

مظلوميت قداست چادر در خيابان هاي شهر

وقتي صحبت از حجاب كامل اسلامي است، چادر مشكي به عنوان كامل ترين نوع پوشش براي زن مسلمان و عفيف مطرح مي شود.

اين جايگاه كه برگرفته از تاريخ چند هزار ساله اسلام است، چنان قدرتمند در افكار عمومي جاي خود را باز كرده كه با تمام تغيير و تحول هاي صورت گرفته در نظام فرهنگي كشور، هنوز اصالت و وقار خود را حفظ كرده است.

اصالت، وقار، ابهت و منشي كه حتي در بي پرواترين مكان ها صاحبش را از نفوذ نگاه ها و دريافت بسياري از پيام هاي ناخوشايند، ايمن نگه مي دارد.

حجت الاسلام والمسلمين سيدكاظم بدري استاد حوزه علميه امام قائم(عج) درخصوص تاريخ چادر مشكي در اسلام مي گويد: «از نظر قرآن شكل خاصي از حجاب و پوشش كه تامين كننده حجاب حداكثري است، جلباب نام دارد.

اي پيامبر! به همسران، زنان و دختران مؤمنان بگو جلباب هاي خود را برخويش فرو افكنند. اين كار براي اين كه شناخته نشوند و مورد آزار و اذيت قرار نگيرند بهتر است و اگر تاكنون خطا و كوتاه تري از آنها سرزده توبه كنند، خداوند همواره آمرزنده رحيم است.

با استناد به اين آيه و با توجه به معني جلباب كه مبالغه در پوشاندن را دربرمي گيرد و در واقع دلالت بر معناي پوشش بزرگ و كامل دارد، به نحوي كه روي لباس هاي ديگر قرار گرفته و تمام بدن را بپوشاند.

مي توان گفت:جلباب در ساير كشورهاي اسلامي با ويژگي هايي گفته شده همان چادر مشكي بزرگي است كه بانوان مسلمان در برخورد با نامحرم و در بيرون از منزل به عنوان پوشش به كار مي برند. پوششي كه سرتاپا را حفظ مي كند و در دوره اي حتي روي صورت را هم مي گرفت.»

اين كارشناس مسائل مذهبي و معنوي با تاكيد بر اين كه امتياز چادر نيست به ساير پوشش ها دراين است كه بايد با ميل باطني و ارتباط معنوي انتخاب شود، مي گويد: «پوشش همراه و ملازم با قرابت و ارتباط معنوي است كه بايد در جامعه ما ميان بانوان از دوران كودكي نهادينه شود تا بعداز سن تكليف وقتي آهنگ خروج از منزل كرد روسري بزرگ خود، چادر را برسرافكند.»

وي گله مندانه مي گويد: «متأسفانه امروزه برخي از دختران جوان طوري بي سليقه يا شايد بهتر است بگوييم بي انگيزه چادر به سر مي كنند كه گويي چادر آنها در خيابان رها شده است و نگاه هاي نامحرم را براي خود مي خرند.

اين اتفاق بسيار نامبارك است و از ضعف آنها در شناخت فلسفه حجاب سرچشمه مي گيرد و باعث كج فهمي عده اي مي شوند كه چندان براخلاق اجتماعي پايبند نيستند.

در استفاده درست از چادر مفاهيم متعالي وجود دارد كه مهم ترين آن عفت است. عفتي كه مولد مبارك حجاب محسوب مي شود. يك زن با داشتن حجاب كامل و برتر اسلامي، كمتر مورد اذيت و آزار قرار مي گيرد.»

مانتو ترك و چين برازنده بانوي ايراني نيست. لباس بانوي ايراني بايد با هويت اسلامي- ايراني وي سنخيت داشته باشد. برازنده نيست كه مانتوهاي وارداتي پوشش اصلي او قرار گيرند.

رضا فرهادي فروشنده مانتو د رحالي كه با نخ و سوزن مشغول سفت كردن دكمه هاي يكي از كارهاي درون مغازه اش است، مي گويد: «معيارهاي اسلامي- ايراني پوشش بانوان فقط اين نيست كه اعلام كنيم مانتوهايي با قد يك متر و ده سانت را براي فروش در مغازه هايتان بگذاريد- اولا مشتري هاي كوتاه قد دچار مشكل مي شوند و در ثاني به مسئله به اين مهمي با معيارهاي دم دستي نگريسته ايم.

مشكل اصلي ما در طراحي مدل هاست. تعداد زيادي دانشجوي رشته طراحي داريم كه فارغ التحصيل اين رشته اند، ولي به كار ديگري مشغولند. هيچ گاه آنها را جدي نگرفته اند و از حضورشان در اين عرصه حمايت قرص و محكمي نشده است.»

وي ادامه مي دهد: «از سوي ديگر چالش اصلي اين روزهاي ما اين است كه با كم شدن حجم واردات پارچه از كشورهاي خارجي، مجبوريم كارهاي توليديمان را با پارچه هاي بي كيفيت و ارزان ارائه دهيم. در صورتي كه صنعت نساجي در داخل با هزار و يك چالش روبه روست و ابتدا بايد اين چالش ها را رفع كرد.

وقتي كار داخلي با كيفيت پايين و قيمت بالا عرضه شود، مسلم است كه مشتري به سراغ كارهاي بي كيفيت تر چيني مي رود كه لااقل ارزان بخرد و يا اين طرف و آن طرف شهر سراغ مانتو ترك را مي گيرد.

به نظر من بايد به مقوله پوشش بانوان خيلي منطقي تر و حساب شده تر نگريست.»

سيماي سياسي حجاب زن ايراني

حجاب سه مفهوم آماده سازي، بكارگيري و رشد توانايي هاي زن را در بردارد و كشش به دنيا، مصرف زدگي و جاذبه زينت هاي آن را در زن متعادل مي كند. زن با حجاب، ميزان آسيب پذيريش كم شده امنيت محيطي براي او افزايش مي يابد.

سيمين دخت بهزادپور در كتاب خود با عنوان لباس فردا مي نويسد: «اگر زن، زيبايي ظاهري خود را بپوشاند، رعايت احترام به او واجب مي شود و كسي اجازه اهانت به او را نمي يابد.

مطابق آيات الهي، حجاب حريمي به دور شخصيت زن مي كشد كه به ارزش نهادن به استعدادهايش منجر مي شود. بنابراين حجاب بهترين گام براي خوديابي و كسب هويت متعالي زن است كه باعث احترام، عظمت و كرامت روحي او مي شود.

نبايد حيثيت آدمي وسيله اي براي رسيدن به اهداف ديگر باشد. زيبايي، ابزاركار زن نيست كه در محيط اجتماعي وسيله اي براي پيشبرد مقاصد باشد. زيبايي ظاهري، تنها سرمايه زن در خلقت نيست كه عده اي براي لذت بردن از آن او را ملعبه سازند. پس بايد بر اين سرمايه خدادادي شكر كرد و راه استفاده صحيح از آن را يافت.»

فاطمه احمدي دانشجوي محجبه كارشناسي ارشد علوم سياسي در خصوص بعد سياسي حجاب زن ايراني مي گويد: «به جز مسائل اجتماعي و نگاه كارشناسانه روانشناسي مي توان گفت كه حجاب برتر اسلامي براي جامعه ما يك آرمان به حساب مي آيد. آرماني كه برايش خون هاي زيادي ريخته شده است.»

و با نگاهي فراتر از موضوع اجتماعي حجاب آن را داراي ارزش بالاي سياسي دانسته و تأكيد مي كند: «مبارزه نرم غرب با مسئله عفاف و حجاب از طرق مختلف تنها مبارزه با چادر نيست، بلكه مبارزه با اخلاقمداري اسلامي در نزد بانوان است كه سازندگان جامعه اسلامي هستند.

امام خميني(ره) درباره جايگاه زن مي فرمايند: زنان انسان ساز شكست و انحطاط را دور مي سازند. زن زيربناي فضيلت هاي انساني، شرف و شرافت مادري است.»

استفاده از هنر براي ترويج كاركردهاي مثبت حجاب

يكي از شيوه هاي مؤثر ترويج كاركردهاي مثبت حجاب بانوان در جامعه اين است كه از طريق هنر، صدا و سيما و فيلم سازي چهره هاي برتر و بانوان مؤثر جامعه را كه در عين حال محجبه نيز هستند، معرفي كنيم.

صغري آذرپي يك فرهنگي در اين باره مي گويد: «اغلب فيلم ها و سريال هاي ما درست عكس اين مورد را نشان مي دهند. معمولا زنان موفق زنان زيبا و باحجابي نه چندان كامل به تصوير كشيده مي شوند و از آن سو زناني كه حجاب كامل دارند در آشپزخانه مشغول پخت و پزند و يا هميشه گريان و نالان و سياه بخت در داستان فيلم رها شده اند.

در چنين وضعي چطور انتظار داريم كه دختر نوجوان ما از مقوله حجاب نتيجه مثبتي در ذهنش حك شود؟»

وي با تأكيد بر شناسايي چهره هاي موفق و متخصص بانوان مي گويد: «در داخل كشور و حتي كشورهاي خارجي بگرديم و چنين چهره هايي را جست وجو كنيم. از زندگاني شان بگوييم. در برخي چهره ها لازم است زندگي قبل و بعد پذيرش حجابشان را مورد بررسي قرار دهيم.

اين گونه بدون آن كه شعاري داده شود، مخاطب غيرمستقيم درمي يابد كه يك زن موفق با پذيرش حجاب زمينه آرامش روحي اش دوچندان شده و در نتيجه موفقيت هايش دو برابر شده اند. هنر مي تواند وسيله مؤثري براي انتقال اين حقايق به دختران جوان ما باشد.»
برچسب ها :
بنده خدا
|
جمعه 24 آبان 1392 - ساعت : 08:09
وقتی بانوان با فرهنگ و شخصیت و محترم با درک بالا وبا آداب و معاشرت شایسته چادر به سر کنند و یا محجبه باشند چادر و حجاب بین جوان ها رواج پیدا میکنه متاسفانه برخی بانوان چادری و محجبه ذهن هارا آلوده کردند و البته برخی سواستفاده کردند و این سیاهی را بزرگتر هم جلوه دادند با حرف و نمایش کاری پیش نمیره باید عمل کرد با هر کس در حد وبا زبان خودش حرف زد این که میگم امتحانش را جواب داده در جامعه ی کوچک البته.نمیشه همه را چادری کرد اما میشه با حجاب آشتی و آشنا کرد تا بازور یه تیکه پارچه الکی و به خاطر اجبار حجاب داشته باشه احکام دینو که نمیشه به زور تو حلق کسی کرد که باعث دل زدگی از کل دین به این زیبایی و لطیفی بشه...