امروز دوشنبه 15 خرداد 1402

تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 مرداد 1397 - 23:28
انتشار سند و اسامي مسئولين دريافت كننده ٧ ميليون تومان براي يك جلسه دوساعته
انتشار سند و اسامي مسئولين دريافت كننده ٧ ميليون تومان براي يك جلسه دوساعته

همانطور كه در سند ذيل مشاهده ميكنيد برخي مسئولان استان اصفهان و شهرستان شاهين شهر به اضافه عضو سابق شوراي شهر و شهردار اسبق براي هر جلسه دو ساعته شوراي سازمان اتوبوسراني مبلغ ٧ ميليون تومان دريافت كرده اند به اضافه مديرعامل سابق سازمان اتوبوسراني كه مبلغ ١٠ ميليون تومان دريافت كرده است .

حال شايد تصور شود كه اين افراد در جلسه كار پرمشقتي انجام ميدادند در حاليكه صورتجلسه هاي اين جلسات نيز در دسترس سايت عدالتخواهي مي باشد . متاسفانه در اين جلسات به جاي تسهيل امور مردم ، اقدام به افزايش قيمت حمل و نقل و يا مجددا از خويش تقدير و تشكر نموده و پاداش مجدد براي مدير عامل و سايرين تصويب ميكردند .( البته در سند ليست پاداش نام دهان پركن اصلاح بودجه و تفريغ بودجه آمده است ولي در صورتجلسات نشاني از آن نيست )

يعني مديرعامل سازمان به غير از ١٠ ميليوني كه بابت شركت در جلسه دو ساعته دريافت ميكرد دو سه ميليون هم در جلسه تصويب ميكردند و بابت تقدير و تشكر به مديرعامل سازمان ميدادند كه در مجموع ١٣ ميليوني را كاسب ميشدند !

اين در حالي بود كه حدود ٢٠ اتوبوس شركت واحد از رده خارج بودند و نياز به هزينه ٣تا ١٥ ميليوني براي تعمير در آن زمان داشتند كه به علت كمبود منابع اينكار انجام نشده بود و مردم به سختي جابه جا ميشدند.

متاسفانه مديريت چنين مديران پرخرج و پرمدعائي باعث اين وضعيت اسف بار مملكت شده است كه صداي همه را در آورده اند و متاسفانه اين ميزها را نيز رها نميكنند و تا كشور را به ورطه سقوط نبرند ول كن اين پست و مسئوليت نيستند .

ولي با توجه به اين اوضاع نابسامان اقتصادي و اوضاعي كه اين مسئولين براي كشور فراهم كرده اند ديگر اگر به عرصه نيائيم و از نظام پاسداري نكنيم مطمئنا اين مسئولين نظام را نابود خواهند كرد لذا دوران مدارا با اين افراد تمام شده است و به قول استاد رحيم پور ازغدي بايد يك نيمچه انقلابي كرد و كشور را از وجود اين مديران پاك سازي كرد .

اين فرياد تظلم خواهانه به هيچ وجه يك مطالبه سياسي و جناحي نيست و همينطور كه در ليست پولهاي دريافتي از هر جناح و سليقه سياسي پول دريافت شده است .

سكوت هر شخص و جرياني در اين ماجرا به معناي همراهي با اين جريان مخرب نظام است و به زودي مردم از ساكتين نيز انتقام سختي خواهند گرفت.


در مطالب آينده مابقي اسناد دريافتهاي ميليوني به همراه صورتجلسات و ساير ابعاد اين ماجرا منتشر خواهد شد .


 افراد دريافت كننده مبالغ نامشروع

١. آقاي كمالي مدير كل امور شهري استانداري اصفهان ( ٧ ميليون تومان)

٢.آقاي بصيري فرماندار شهرستان شاهين شهر و ميمه ( ٧ ميليون تومان )


٣. آقاي اميري شهردار اسبق شاهين شهر ( ٧ ميليون تومان )


٤. خانم موسوي عضو سابق شوراي شهر شاهين شهر ( ٧ ميليون تومان )

٥. آقاي رضائي مديرعامل اتوبوسراني شاهين شهر ( ١٠ ميليون تومان )


 جاي تأسف دارد برخي از اين مسئولين با نام مقدس جانباز از ماليات هم معاف شده اند !


 کانال تلگرامی پایگاه عدالتخواهی و مطالبه مردمی

 

http://@justice58

 

برچسب ها :