امروز یک شنبه 17 اسفند 1399

تاریخ انتشار : شنبه 9 تیر 1397 - 12:27
چرا مردم و مسئولين صدايشان در برابر اجحاف مشاورين املاك در شاهين شهر در نمي آيد ؟!
چرا مردم و مسئولين صدايشان در برابر اجحاف مشاورين املاك در شاهين شهر در نمي آيد ؟!

واقعا انسان حيرت زده ميشود كه يك بنگاه املاكي براي يك عقد قرارداد رهن و يا اجاره و نوشتن چهار خط اجاره نامه در چند دقيقه چطور صاحب يك هزينه هنگفت ميشود !!!

چرا كسي صدايش در نمي آيد ؟!
براي مثال اگر كسي بخواهد يك خانه معمولي را با ٧٠ ميليون تومان رهن كامل كند در مجموع دو طرف موجر و مستأجر بايد مبلغ يك ميليون تومان به بنگاه پرداخت كند !!! البته بايد به اين مبلغ ٩ درصد ارزش افزوده را هم اضافه كرد .

يا اگر كسي اجاره منزلش ٢ ميليون تومان باشد و پول رهن نداشته باشد بايد موجر و مستأجر در مجموع مبلغ يك ميليون تومان بابت حق كمسيون براي چهار خط نوشته پرداخت كنند !!!

 واقعا چه كسي اين مبالغ هنگفت را براي حق كمسيون تعيين كرده ؟!!!

 البته اين هزينه ها در تمام ايران همينطور مي باشد و يك قانون واحد است ولي بحث بر سر اين است كه چه كسي اين هزينه هاي گزاف را قانون كرده ؟!

متاسفانه اين درآمدهاي هنگفت و آسان اونقدر وسوسه انگيز شده است كه هر كسي يك بنگاه املاكي ايجاد كرده !!!

شما خيابانهاي شاهين شهر را با دقت نگاه كنيد خيابان مخابرات و عطار و ... ميزان بنگاههاي املاكي از بقاليها و سوپريهاي مواد غذائي بيشتر شده است !!!
واقعا كجاي دنيا اينچنين پديده اي وجود دارد !!!

اين هزينه هاي هنگفت در حالي دريافت ميشود كه بار اين هزينه هاي هنگفت بيشتر بر دوش مستأجراني مي باشد كه از قشر مستضعف و كم درآمد جامعه هستند !

 اگر هم قرار است حق كمسيوني هم دريافت شود بايد از قشر مرفه جامعه كه صاحب ملك است دريافت شود نه كسي كه هر ساله اسباب و وسايل به دوش بايد جابه جا شود !

گرچه دريافت اين ميزان هزينه هاي هنگفت حتي از صاحبان ملك هم اجحاف بزرگ است !

متاسفانه كسب در آمدهاي هنگفت در اين شغل جوانان را نيز تشويق كرده كه دنبال اين شغل راحت و پردرآمد باشند و حجم غير قابل باوري املاكي بازگشائي گردد و جوانان كمتر به دنبال شغلهاي مولد و توليدي باشند !

 متاسفانه اين حجم زياد بنگاههاي املاكي و كسب درآمد هنگفت و انبوه شدن ثروت در دستان يكسري بنگاه معاملاتي باعث شده اين هزينه ها صرف كسب قدرت سياسي هم بشود !

 شما در انتخابات شوراي شهر و يا ... نقش بنگاههاي املاكي را به وضوح مي بينيد كه با حمايت از برخي نامزدهاي شورا و صرف هزينه هاي هنگفت و فرستادن نماينده به شورا ، دنبال استفاده از رانتهاي اطلاعاتي و زدوبندهاي خود در بدنه شهرداري مي باشند !!!

حتي نقش اين افراد در برخي ادارات به وضوح قابل رويت است كه چطور با نفوذ و يا پرداخت رشوه يك كار اداري را چند روزه حل و فصل مي كنند !!!

البته حساب معدود افراد مومن و متدين اين قشر از سايرين جدا است !

 ولي هم مسئولين و هم خود مردم بايد يك جنبش و حركت گسترده اعتراضي بر عليه اين اجحاف بزرگ را شروع كنند .

برچسب ها :