امروز پنج شنبه 3 فروردین 1402

تاریخ انتشار : سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 - 00:55
افشاي بخشي از جريان فساد و تبعيض در جريان استخداميهاي شهرداري شاهين شهر و فشار به دو عضو شوراي شهر
افشاي بخشي از جريان فساد و تبعيض در جريان استخداميهاي شهرداري شاهين شهر و فشار به دو عضو شوراي شهر

بحث تعديل نيرو در شهرداري بسيار بحث برانگيز و جنجالي شده است .

لذا احساس كرديم مثل هميشه بايد دراين زمينه شفاف سازي صورت گيرد و ناگفته هائي بيان شود تا علت جوسازي افرادي كه منفعت آنها در اين ماجراها به خطر افتاده يا دنبال سياسي بازي هستند براي مردم روشن گردد.

ابتدا بايد عرض كرد وضعيت مالي شهرداري شاهين شهر بحراني است .

براي روشن شدن مطلب اين را بدانيد سال قبل در شوراي شهر سابق ١٦٠ ميليارد تومان بودجه را بستند درحاليكه در آمد آنها ٨٨ ميليارد تومان است يعني حدود ٧٠ ميليارد كسري بودجه !!!

در حال حاضر شهرداري ماهيانه ٧ ميليارد تومان بابت حقوق كاركنان شهرداري پرداخت ميكند .
١ ميليارد تومان هم بابت وامي كه شوراي شهر قبل گرفتند پرداخت ميكنند .
١ ميليارد تومان هم خرجهاي جاري شهرداري است .

يعني ماهيانه ٩ ميليارد فقط هزينه هاي جاري شهرداري است .
و اگر ضرب در ١٢ ماه سال كنيم ميشود ١٠٨ ميليارد تومان که این فقط خرج حقوق و بدهي وام شهرداري می شود !!!

خوب درآمد سالانه شهرداري چقدر بوده ٨٨ ميليارد !!!

يعني تا اينجا شهرداري شاهين شهر قدرت پرداخت حقوق كاركنان خود را هم ندارد !!!

خوب حال پروژه هاي عمراني و خدماتي به مردم چه ميشود ؟!

ديگر چيزي نمانده است و همه هزينه ها بايد خرج حقوق كاركنان شود !!!


لذا شهرداري توانائي احداث پروژه عمراني براي مردم شاهين شهر را ندارد !


يعني پول مردم شاهين شهر كه بايد تبديل به خدمات شود همه خرج حقوق كاركنان ميشود.

اين روند كسري بودجه در اين سالها به نحوي شده كه اين بدهي هاي ميلياردي به پيمانكاران مدام بر روي هم انبار شده و اگر اين روند ادامه پيدا كند اين بدهيها آنقدر زياد ميشود كه شهرداري زمين ميخورد !!!

حال مقصر اين فاجعه اي كه رخ داده چه كساني هستند ؟!

مقصر شوراي شهر و شهرداران سابق شاهين شهر هستند كه با استخدام بي رويه فاميلي و قوميتي باعث شدند كه پرسنل شهرداري به ١٥٠٠ نفر برسند .

براي مثال سال ٩١ شهرداري شاهين شهر حدود ١.٨ ميليارد حقوق پرسنل را ماهانه پرداخت ميكرده با ٨٠٠ پرسنل ولي اونقدر نيرو وارد كردند كه الان ٧ ميليارد تومان ماهانه حقوق ميدهند با ١٥٠٠ نيرو .


لذا اگر بخواهند از زمين خوردن شهرداري شاهين شهر جلوگيري كنند بايد نيروها را تعديل كنند تا هزينه هاي جاري شهرداري كاهش يابد .


نيروها چه كساني هستند ؟

نيروهاي زيادي توسط مسئولين مختلف استاني و شهري به كارگيري شده اند كه به بعضي موارد آن اشاره ميكنيم .

دو دختر فرمانداران استان در شاهين شهر بكارگيري شده اند .
دختر رئيس اداره برق فلان جاي استان بكارگيري شده .
خواهرزاده شهردار دو دوره قبل بكارگيري شده .
١٨ نفر فاميل نسبي شهردار سابق به كارگيري شده .
بردارزاده فلان بازاري شاهين شهر به كارگيري شده.
عروسهاي دو نفر از اعضاي شوراي شهر سابق ، دختر فلان عضو شوراي شهر سابق ، برادر فلان عضو شوراي شهر و خواهرزاده فلان عضو شوراي شهر سابق به كارگيري شده اند .

٧٠ نيرو توسط معاون سابق شهردار از بوئين به اضافه ٣ تا بردار خانم آقاي معاون بكارگيري شده .

اينها فقط به عنوان نمونه و مثال بود و خيانت بسيار فراتر است.

ضمن اينكه به غير از فاميل درجه يك نسبي دوستان و اقوام و همشهريهاي آقايان نيز بوده اند .

جالب است بدانيد كه مثلا دختر فلان مسئول استان با زانتيا تشريف مي آوردند سر كار و يا دختر فلان مسئول از سپاهان شهر با خودرو شهرداري تشريف مي آوردند و مردم شاهين شهر را مستفيض ميكردند .

يا فلان كارگر به كار گرفته شده در شهرداري توصيه پزشكي داشته كه شيء دو كيلو به بالا بلند نكند و فقط در سايه كار كند .

اين اوضاع اسف باري است كه شوراهاي سابق و شهرداران سابق اين شهر به بار آوردند و كاري با شهرداري شاهين شهر كردند كه به اين حال روز افتاده است.

به طور واضح بگوئيم كه يك باند مافيائي در شاهين شهر واستان از مسئولان سابق و فعلي وجود دارند كه صدها نيرو در بدنه شهرداري و ساير ارگانها دارند كه اگركسي هم بخواهد اين نيروها را تعديل كند چنان فشار و هجمه اي از استان و شهرستان مي آورند كه شخص مجبور به عقب نشيني شود .


حال صريح و واضح با مردم شاهين شهر سخن بگوئيم كه طبق بررسي هاي همه جانبه جريان عدالتخواهي فقط دو نفر از اعضاي فعلي شوراي شهر مقتدرانه بر تعديل نيروها اصرار دارند و در جهت نجات شهرداري شاهين شهر كوشا هستند .

اين دو نفر هم آقايان مختاري و فتحي هستند كه قابل تقدير است.....

مطمئنا با نام بردن از اين دو نفر جريان مافيائي فساد و تبعيض از فردا جريان عدالتخواهي را متهم به جانبداري از اين دو نفرعضو شوراي شهر ميكند در حاليكه جريان عدالتخواهي با هيچ كس عقد اخوت ندارد و حتي ديده ايد كه در همين مطالب گذشته تندترين انتقادات را براي مثال به آقاي فتحي انجام داده ايم كه هيچ كس در اين شهر جرأت بيان علني آن را نداشت ولي در اين جريان نجات شهرداري و مقابله با مافياي فساد و تبعيض آقايان مختاري و فتحي سنگ تمام گذاشتند و اگر بيان نمي كرديم مطمئنا از عدالت خارج شده بوديم .

براي اين مطلب هم دلايل روشن و واضحي داريم .

آقاي مختاري به عنوان رئيس شورا و فتحي ميتوانستند در اين ماجراي تعديل نيرو مثل سايرين عمل كنند و تمام نيروهاي كنوني را حفظ كنند و مانند گذشتگان خودشان هم يكسري ديگر از اقوام و همشهريهاي مسئولين شهر را بكارگيري كنند تا موجب خشنودي جريان مافيائي فراهم شود و ضمن اينكه از اين حجم بالاي تخريب و فشار هم در امان باشند .

عقل منفت طلبانه ميگويد خودت را به دردسر نينداز .

ولي وقتي اين دو نفر حجم فشار و تخريب و جنگ رواني را به جان ميخرند هر انسان با وجدان و داراي كوچكترين شرافت انساني متوجه ميشود كه مسئول منفعت طلب خود را با مافياي قدرت و ثروت و فساد درگير نمي كند و موج تخريب و فشار را به جان نمي خرد لذا ما و مردم در اين جريانات بايد هوشيار باشيم و قدردان مسئولان شجاع باشيم .

البته در زمينه تعديل نيرو اشكالاتي هم هست كه با صراحت به خود اين دو عضو شورا هم انتقال داده ايم .

براي مثال شهرداري ١٠٠ نفر ليست تعديل نيرو آماده و اعلام ميكند .
از اين صد نفر پنجاه نفر افراد بي پشتوانه از كار بيكار ميشوند ولي پنجاه نفري كه به جريان مافيائي اتصال دارند با فشار و هجمه مجدد خود را به نحوي برميگردانند .

البته تا به حال خيلي از افراد پرنفوذ بيكار شده اند مثل دختر فلان فرماندار استان ولي برخي هم ، چنان فشاري آورده اند كه شهردار و شورا را مجبور به عقب نشيني كرده اند .

لذا در اين ماجرا بايد مراقب آن كارگر مظلوم و زحمت كش بي پشتوانه باشند .

همانطور كه آقاي حاجي نماينده مجلس هم در پيام خود اشاره دادند .

شوراي شهر بايد دست را بر روي افراد و اقوام درجه يك نسبي مسئولان شهر و استان و وابستگان آنها بگذارند ، دست را بر روي كساني بگذارند كه ساكن اين شهر نيستند و از شهرهاي اطراف با باندبازي آمده اند .

و از آن كارگر و جوان شاهين شهري حمايت و آن را در بدنه شهرداري حفظ نمايد ، اگرچه دردسرهاي مالي هم براي شهرداري ايجاد شود.

البته یکی از مقصران اصلی اين ماجراها بي شك عده ای از مردم شاهين شهر هستند كه در گذشته به اين افراد نالايق رأي دادند و از طرفي هم عده اي با سكوت خود و با اين استدلال كه یا به ما مربوط نمی شود و دنبال دردسر نگردیم و یا اگر اعضاي شورا و شهردار و معاونان باندبازي ميكنند ما هم از اين سفره بهره مند هستيم و فلان فاميل و همشهري از اين ماجراها منتفع هستند ولي ديديم كه اين فسادها آنقدر جمع شد كه اكنون دامن همه مردم شاهين شهر را گرفته است .

البته اين نكته را هم يادآوري كنيم كه در اين جريان مقابله با مافياي فساد و تبعيض به غير از آقايان مختاري و فتحي ، يكي دو نفر از ديگر اعضاي شورا و شهردار هم همراه بوده اند ولي مانند دو نفري كه نام برديم علني و بي پروا نبوده اند .

برچسب ها :