امروز پنج شنبه 3 فروردین 1402

تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 اسفند 1396 - 20:55
قرق استخر برای چند نفر مسئول از پول بیت المال!
قرق استخر برای چند نفر مسئول از پول بیت المال!

در حاليكه هزينه هاي ورزشي در شاهين شهر براي جوانان بسيار بالا ميباشد چه لزومي دارد از هزينه مردم شاهين شهر و پول شهرداري ، استخر آفتاب صبحهاي روز پنج شنبه براي شش يا هفت مسئول قرق شود !!!

درحاليكه غالب مسئولان به استخر اختصاصي نمي آيند و ترجيح مي دهند كه با هزينه شخصي به استخر بروند و مردمي باشند .

اينكه استخر را براي امام جمعه و آقاي فرهادي رئيس شوراي شهرستان و چند معاون قرق كنند اصلا قابل قبول نيست !

ضمن اينكه اگر قرار است چنين كاري انجام گيرد بايد با هزينه شخصي آقايان كه وضع مالي مرفهي دارند ، انجام گيرد .

اينكه استخر بروي و بعد استخر هم صبحانه را در باغ شهرداري ميل بفرمائي اصلا شكل مناسبي ندارد .


آقايان اگر ميخواهند مردمي باشند نياز نيست به صورت صوري يك روز در سال  را برويد داخل سربازان ارتش و عكس بگيريد براي ژست گرفتن مردمي بودن  ، بلكه مردمي بودن يعني تمام امورات و شئونات زندگي مثل ورزش كردن و استخر رفتن مانند مردم و در ميان مردم باشد !

لازم به ذكر است هر سانس قرق استخر براي چند مسئول ٤٥٠ هزار تومان هزينه برميدارد!
و در ماه نزديك ٢ ميليون تومان !
يعني ماهي ٢ ميليون تومان هزينه استخر چند مسئول از پول عوارض مردم به شهرداري !!!

برچسب ها :