امروز دوشنبه 15 خرداد 1402

تاریخ انتشار : شنبه 12 اسفند 1396 - 07:12
تصاویر خروش انقلابي نمازگزاران جمعه شاهين شهر در مخالفت با اقدامات مرتضي ملكيان امام جمعه
تصاویر خروش انقلابي نمازگزاران جمعه شاهين شهر در مخالفت با اقدامات مرتضي ملكيان امام جمعه

 اعتراضات گسترده نمازگزاران و مردم شاهين شهر به سكوت امام جمعه شاهين شهر در مقابل مفاسد و ريخت و پاش هاي برخي مسئولين شاهين شهر و به بی عدالتیها و شکایتهای مکرر امام جمعه از طلاب و روحانیون انقلابی

برچسب ها :