امروز یک شنبه 12 تیر 1401

تاریخ انتشار : چهارشنبه 25 بهمن 1396 - 12:16
تخلف و فرار بزرگ مالیاتی در سازمان اتوبوسرانی
تخلف و فرار بزرگ مالیاتی در سازمان اتوبوسرانی

مابین شرکت جهان گستر یا سیمرغ جهان گستر شرکت بین المللی سیمرغ جهان گستر یا شرکت فنآوران ستاره جهان گستر و شرکت تحقیقاتی جهان گستر و .... یک شرکت با چندین تغییر نام دیگر و سازمان اتوبوسرانی شاهین شهر و میمه چه می گذرد؟


1-شرکت بین المللی سیمرغ جهان گستر –طرف قرارداد سازمان اتوبوسرانی
2-شرکت تحقیقاتی ستاره جهان گستر – طرف قرارداد سازمان اتوبوسرانی
3-شرکت فناوران ستاره جهان گستر – طرف قرارداد سازمان اتوبوسرانی


تمامی موارد فوق مربوط به یک شرکت است که بصورت مکرر نام شرکت و به طبع آن شماره اقتصادی خود را تغییر می¬دهد. شرکت های فوق در بخش کارت بلیط و سیستم های تردد با شهرداری و سازمان اتوبوس رانی شاهین شهر فعالیت نموده و سالیان متوالی نسبت به تمدید قراردادهای قدیم و عقد قراردادهای جدید مبادرت می ورزند، لیکن در قرادادها به صورت مکرر نام شرکت و کد اقتصادی مربوطه تغییر می کند که دلایل آن قابل بررسی است.


در مقابل شرکتی دیگر وجود دارد به نام شرکت سبز جهان گستر سپاهان و شرکتی است که از نام، پرونده مالیاتی و کد اقتصادی وی سؤاستفاده گردیده و قراردادهای شرکت های فوق به نام وی به دارائی اعلام و ثبت گردیده است.


پیرو اطلاع یافتن از موارد قابل بررسی مشخص شد مدیریت مالی و برخی پرسنل بخش مالی سازمان اتوبوسرانی شاهین شهر و میمه علی رغم فعالیت متقابل چندین ساله و اطلاع کامل و کافی از سوابق و مستندات معرف شرکت مذکور ( من جمله اطلاع از شماره اقتصادی، شماره ثبت و ...) در سال های 1391 لغایت 1394 سهم سازمان از مالیات قرادادهای شرکت مذکور را که مدام تغییر نام و تغییر کد اقتصادی (مربوط به سازمان دارایی) را می داده است؛ در فیش های واریزی به دارایی به نام شرکت سبز جهان گستر سپاهان با کد اقتصادی کاملا مشخص و متمایز ارائه و عملاً موجب عدم ثبت مالیات و قراردادهای مربوطه در سازمان دارایی به نام شرکت های اصلی طرف قرارداد می شوند.


جالب توجه آن است که بر طبق اسناد بدست آمده از بخش مالی سازمان اتوبوسرانی مشخص شده که در هر موعد واریز فیش های مالیاتی، سازمان اتوبوسرانی نسبت به هویت اصلی شرکتی که مالیات به وی تعلق می یافته اشراف کامل داشته است و فقط اسناد ارائه شده به سازمان دارایی را به نام شرکت غیر مرتبط سبزجهان گستر سپاهان ثبت می نموده است.


شرکت سبز جهان گسترسپاهان یک شرکت تحقیقاتی است که از سال 1386 لغایت 1396 فعالیت خود را متوقف و این امر را سابقاً به سازمان امور مالیاتی و دارایی اعلام نموده بوده است و ظاهرا بستر خوبی برای انجام تخلف اقتصادی فوق بوده است. چرا که
-اولا در واژه "جهان گستر" یعنی دو سیلاب از چهار سیلاب نام شرکت های طرف قرارداد سازمان اتوبوسرانی مشابهت اسمی داشته است.


-دوماً شرکت فوق سال ها بوده که توقف فعالیت داشته و لذا احتمال داده می شده که  شخصی پیگیر امور حقوقی و اقتصادی آن نمی باشد و لذا هر فعالیت و تخلف اقتصادی¬ای را می توان در بستر پرونده مالیاتی آن جاری نمود.


لیکن کارشناسان سازمان امور مالیاتی پس از تایید دو مرحله :
1-  پس از رویت فیش های واریزی سازمان اتوبوسرانی از سهم قراردادهای شرکتی که مدام تغییر نام می داده است به نام شرکت سبزجهان گستر سپاهان  در سامانه مربوطه و
2-   پس از استعلام مجدد در خصوص قراردادهای شرکت سبزجهان گستر سپاهان از سازمان اتوبوسرانی شاهین شهر و میمه در نامه 37532480 مورخ 28/05/96 و تایید مراتب در پاسخ نامه فوق در خصوص تعلق مالیات قراردادها به شرکت سبز جهان گستر سپاهان در نامه ، به شماره 2461/13/101 مورخ 16/06/96  
نهایتا برگ تشخیص مالیاتی قراردادهای مربوط به سازمان اتوبوسرانی را به نام شرکت سبز جهان گستر سپاهان تائید و به نماینده شرکت ابلاغ می کنند، پس از مراجعات مکرر اعتراض نماینده شرکت سبز جهان گستر سپاهان به دارایی و سازمان اتوبوسرانی شاهین شهر و عدم پیگیری چندین ماهه سازمان اتوبوسرانی، به مدیران و معاونین سازمان اخطار می شود که موارد در صورت عدم پیگیری سازمان در خصوص افراد خاطی به سازمان بازرسی گزارش داده خواهد شد ضمن برخورد بسیار ناشایست مدیران و پرسنل مالی سازمان مربوطه مبنی بر اینکه مشکل بوجود آمده برای شما مربوط به مدیران قبل است و به مدیران جدید مربوط نمی شود و ضمن هماهنگی با دارایی شاهین شهر تمهیدات لازم در خصوص باز گرداندن فیش های واریزی به نام شرکت های مربوطه اصلی را پیگیری می کنند و حتی حاضر به عذرخواهی بابت خسارات جانبی حاصل از تخلف مالی فوق نمی گردند

 

جالب توجه اینجاست که شرکت های اصلی طرف قراداد سازمان اتوبوسرانی در طی این 4 سال هیچ اعتراضی نسبت به سهم مالیات پرداخت شده مربوط به آنها در وجه یک شرکت غیر مرتبط از جانب سازمان اتوبوسرانی ندارند و ظاهرا ثبت قراردادها در پرونده مالیاتی یک شرکت دیگر را نیز نامطلوب نمی یابند و شاید در حقیقت تامین اهداف انها نیز بوده که بایست حتما توسط سازمان های مربوطه بررسی شود؟!!


نتیجه این عمل این است که در صورتی که مالیات را به نام شخصی ثبت و هر زمان که وی فهمید می تواند با زحمت فراوان دوندگی نموده و موضوع را پیگیری کند و اگر نفهید که آب از آب تکان نخورده تا زمانی که فعالیت اقتصادی وی به خطر بیافتد.


آیا چند مورد از این عدم ثبت قرادادها در سازمانهای تابعه شهرداری شاهین شهر وجود دارد که قابل بررسی می باشد؟
آیا سازمان بازرسی و نمایندگان وی در شهرستان به موضوعات مشابه با دقت رسیدگی می کنند؟


آیا برخورد سازمان اتوبوسرانی و شهرداری شاهین شهر که مواردی این چنینی را سهوی و خطای پرسنل اعلام می کند و ظاهرا  پرسنلی هستند که بدون گذراندن آزمون استخدامی و احراز صلاحیت های لازم و  یا بصورت فامیلی استخدام شده اند و به سازمان های تابعه راه یافته اند، تا کنون برخوردی متناسب بوده است؟


(مثلا در این مورد بطور همزمان پرسنل، کد مالیاتی 12 رقمی و نام کامل یک شرکت  را در اسناد معرفی به دارایی تغییر می دهد و در اسناد خود به همان شکل اصلی ولی بصورت شبه انگیزو خلاصه به نحوی که شک ایجاد نکند .فقط درج دو کلمه با وجه اشتراک "جهان گستر" درج می کنند.


 همین پرسنل در جواب استعلام دارایی نسبت به موضوع، در جهت تایید ظاهراً اشتباه قبلی، کتمان موضوع و اشتباه اندازی سازمان مربوطه و تخصیص مبالغ قرارداد به شرکت های بی ربط  برای سازمان دارایی اسنادی فراهم و جهت تایید عمل غیر قانونی قبلی تنظیم و به دارایی ارائه می دهند


و مدیران مربوطه نیز موارد را تایید و به دفاع از پرسنل خاطی می پردازند.که سوال اینجاست که یا تخلف مالی 4 ساله پرسنل از طرف مدیران قابل اغماض است و یا دستورسابق مدیران در راستای انجام همان تخلف مالی به پرسنل بوده است که اکنون باید حمایت مدیران از پرسنل خاطی نیز در راستای آن صورت بگیرد!!؟

 


نامه استعلام دارایی از سازمان اتوبوسرانی در خصوص تعلق قراردادهای ثبت شده در سامانه سازمان به نام شرکت مهندسی سبز جهان گستر سپاهان


پاسخ سازمان اتوبوسرانی به استعلام فوق


1-اسناد بدست آمده از سازمان اتوبوسرانی مبنی اطلاع داشتن از هویت اصلی شرکت های طرف قرارداد و اینکه می دانسته اند شرکت سبز جهان گستر سپاهان هیچ گونه فعالیت اقتصادی با انها ندارد


2-اسناد بدست آمده از سازمان اتوبوسرانی مبنی اطلاع داشتن از هویت اصلی شرکت های طرف قرارداد و اینکه می دانسته اند شرکت سبز جهان گستر سپاهان هیچ گونه فعالیت اقتصادی با انها ندارد


جالب اینجاست این شهرداری و سازمان های تابعه پر از تخلف مالی و عاجز از پرداخت اضافه کاری کارگران است.
و همچنین پیگیری های انجام شده مشخص نموده که تخلف های مالی ذکر شده و موارد مشابه با دخالت برخی از اعضای شورای شهر دوره قبل بصورت غیر مستقیم انجام می شده است.
هزینه ساخت ایستگاه اتوبوس هوشمند که به مردم  چیز دیگری اعلام شده و در سازمان مبلغ بسیار بیشتری ثبت شده نیز بسیار قابل بررسی است.


تغییر نام مکرر شرکت طرف قرار داد سازمان اتوبوسرانی و شهرداری و به طبع آن تغییر کد اقتصادی وی که احتمالا برای تغییر پرونده مالیاتی و فرار از آن صورت می گرفته است


1- برخی فیش های مالیات سهم واریزس سازمان اتوبوسرانی از قرادادهای شرکت اصلی طرف قرارداد که به نام شرکت غیر مرتبط دیگر (سبز جهان گستر سپاهان) واریز و اقدام شده است


جالب این است که شرکت های طرف اصلی قرارداد سازمان اتوبوسرانی شاهین شهر هیچ گونه اعتراضی به عدم پرداخت فیش های مالیاتی به نام آنها و واریز (در حقیقت معرفی قراردادها) به نام شرکت های غیر مرتبط در سازمان نداشته اند.

برچسب ها :