امروز یک شنبه 12 تیر 1401

تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 بهمن 1396 - 20:38
دود ریخت وپاشهای بی سابقه سازمان اتوبوسرانی در چشم مردم شاهین شهر
دود ریخت وپاشهای بی سابقه سازمان اتوبوسرانی در چشم مردم شاهین شهر

در چند روز گذشته در سرويس دهي اتوبوسهاي مسير شاهين شهر اصفهان مشكلاتي به وجود آمده بود كه  باعث ازدحام در ايستگاههاي اتوبوس و نارضايتي مردم گرديده  بود كه سازمان اتوبوسراني علت را در كمبود اتوبوس به علت تعمير و بازسازي عنوان كرد .

حال علت اصلي اين كمبود اتوبوس و مستهلك بودن اتوبوس هاي شاهين شهر را در كجا بايد جستجو كرد ؟!


خوب براي روشن شدن مطلب نگاهي  به حقوق و مزاياي مديرعامل سابق سازمان اتوبوسراني شاهين شهر در زمان تصدي شهردار و شوراي شهر سابق و ريخت و پاشهاي اين سازمان مي پردازيم .

مدير عامل سازمان اتوبوسراني
سال ٩٥
اضافه كاري ١٨ ميليون تومان
تعطيلي كاري ٧ ميليون تومان
مأموريتها ٣.٦ ميليون تومان
جمع حق الحساب ٥.٣ ميليون تومان
جمع مزايا ١.٨ ميليون تومان
جمع پاداشهاي سال ٢٧ ميليون تومان
كارتهاي هديه ١.٨ ميليون تومان
حق ماموريت ٢٠ ميليون تومان

كه جمع آنها حدود ٨٤ ميليون تومان است
البته اينها به غير از فيش حقوقي است كه ماهانه بين ٥ تا ٧ ميليون تومان بوده است .
كه با احتساب ميانگين ، مدير عامل سازمان اتوبوسراني ماهانه مبلغي در حدود ١٢ تا ١٤ ميليون تومان دريافتي داشته است !

اين تازه حقوق و مزاياي مدير عامل سازمان است و ساير معاونين و برخي افراد هم همين حدود مبالغ هنگفت را دريافت ميكرده اند .

انوقت همين مدير عامل براي يكي از اعضاي شوراي شهر سابق در يك مورد مبلغ ٧ ميليون تومان پاداش شش ماهه و براي آقاي ... نيز ٧ ميليون تومان و براي يك عضو ديگر شوراي شهر سابق مبلغ ٢.٥ ميليون تومان پاداش در نظر مي گيرد .


آقايان در سازمان اتوبوسراني در سال ٩٦ فقط مبلغ ٨٧ ميليون تومان ويلا در شمال براي سه ماه اجاره ميكنند و در سال ٩٥ مبلغ ٧٠ ميليون تومان هزينه ميكنند در حاليكه شهرداري شاهين شهر در سال ٩٤ سه سوئيت در رامسر به مبلغ يك و نيم  ميليارد تومان خريداري كرده بود.

در مجموع از مبلغ ١٤ ميليارد توماني كه براي بهسازي اتوبوسها در نظر گرفته شده بود فقط مبلغ ١.٣ ميليارد تومان آن هزينه ميشود و مابقي خرج ....


همه اينها به غير از استخداميهاي فاميلي و با مدارك تحصيلي غير مرتبط در سازمان اتوبوسراني است !
و به غير از ساختمان جديد سازمان اتوبوسراني است كه همچون يك هتل پنج ستاره مجلل و اشرافي است .

انوقت به جاي خريد و تجهيز اتوبوسها براي مردم آقايان پولها را خرج حقوقهاي نجومي براي يك مدير عامل معمولي سازمان و معاونين و ... و ساختمان مجلل كرده اند !!!

البته بايد گفت تا اينجاي كار در زمان شوراي شهر جديد و شهردار جديد جلوي اين ريخت و پاشها گرفته شده است و اميدواريم اين روند ادامه داشته باشد ولي اين مشكلات كنوني مردم ماحصل مديران سابقي است كه اموال مردم را اينگونه هزينه كردند و برخي ديگر از مديران شهرستان چشمهايشان را بر اينها بستند و تازه قصد داشتند در اين چهار سال نيز اينها را با لابيگري مجددا بر مسند مسئوليت نگه دارند !!!

برچسب ها :