امروز یک شنبه 12 تیر 1401

تاریخ انتشار : جمعه 13 بهمن 1396 - 12:29
سفر شهردار و دو تن از اعضای شورای شهر به اتریش حاشیه ساز شد !
سفر شهردار و دو تن از اعضای شورای شهر به اتریش حاشیه ساز شد !

سفر شهردار و دوتن از اعضاي شوراي شهر شاهين شهر به اتريش موجب حرف و حديثهاي گسترده اي گرديده است .
 
 طبق بررسيهاي انجام شده ظاهرا سفر خارج از كشور شهردار و دوتن از اعضاي شوراي شهر به علت خريد نردبان آتش نشاني است كه البته قرار داد آن در شوراي شهر قبلي منعقد شده است.

اين نردبان تقريبا حدود ٤.٢ ميليارد تومان هزينه بر داشته است .

 هزينه اين سفر نيز از سوي شركت فروشنده تامين ميشود و شرايط به صورتي است كه چه شهردار و اعضا شورا به اين سفر ميرفتند يا نمي رفتند در هزينه هاي اين نردبان تفاوتي ايجاد نمي كرد .


 البته دو انتقاد اينجا باقي مي ماند
اول اينكه شايد حضور اعضاي شورا و شهردار چندان لزومي نداشت و حضور مسئول آتش نشاني به همراه يك راننده متخصص براي آموزشهاي لازم در اين زمينه كفايت ميكرد .

 مطلب دوم كه متاسفانه از سوي غالب مسئولين نظام ناديده گرفته ميشود لزوم همراهي و همدلي عملي با مردم است .

از جائي كه شهرداري وضعيت مناسبي از لحاظ مالي ندارد و در اين ماه اقدام به عدم پرداخت اضافه كار و ... به پرسنل شهرداري نموده و حتي دست به تعديل نيرو زده است لذا حضور مسئولين شورا و شهرداري در اين سفر يك جو رواني منفي ناخودآگاه به پرسنل شهرداري و مردم منتقل ميكند !

مردم همواره نشان داده اند كه در مقابل مشكلات و سختيها مقاوم هستند به شرطي كه مسئولان هم همراه مردم باشند ولي وقتي ببينند در اين شرايط سخت مالي ، مسئولين به سفر خارجي رفته اند حتي بدون پرداخت وجهي از بيت المال ناخودآگاه يك احساس عدم همدلي و همراهي از سوي مسئولين حس ميشود . لذا يك مدير در تراز انقلاب حتي از سفر مباح هم پرهيز ميكند تا حس همراهي با مردم را انتقال دهد .

 حضرت امام خميني وقتي در نجف تشريف داشتند اطرافيان قصد داشتند براي منزل ايشان يك كولر تهيه كنند كه امام مانع ميشوند و ميگويند وقتي همه طلبه ها كولر دار شدند من هم كولر نصب ميكنم البته قرار هم نبود آن كولر از بيت المال يا وجوهات شرعي خريداري شود و شخصي قصد داشت آن كولر را به امام هديه دهد ولي ممانعت امام از يك كولري كه اگر هم نصب ميكردند هيچكس ايشان را ملامت نميكرد و اينگونه رفتارهاي ايشان و همدلي و همراهي عملي با مردم بود كه باعث شد امام محبوب قلبها گردد .

برچسب ها :