امروز یک شنبه 12 تیر 1401

تاریخ انتشار : پنج شنبه 5 بهمن 1396 - 20:58
7 میلیارد تومان هزینه خرید خاک نامرغوب !!!
7 میلیارد تومان هزینه خرید خاک نامرغوب !!!

سال گذشته مبلغ ٧ میلیارد تومان خاک توسط مدیرعامل قبلی سازمان
پارکهاوفضای سبزخریداری شد!!

آيا اين حجم بالاي خاك و كود مورد نياز شاهين شهر بوده ؟!
چرا كودهاي خريداري شده خيس بودند ؟!
چرا با كارشناسي كه اعلام كرده بود اين خاكها درجه ٣ هست برخورد شد ؟!
اگر خاكها و كودهاي خريداري شده مرغوب بوده چرا اكنون مديرعامل جديد سازمان پاركها و فضاي سبز خاكهاي قبلي را نامرغوب و در صدد خريد خاكها و كودهاي جديد است ؟!

چه كسي پاسخگوي هدر رفت ٧ ميليارد تومان پول مردم شاهين شهر است ؟!


آيا دستگاههاي نظارتي و قضائي با عوامل اين حيف و ميل بيت المال ، برخورد خواهند كرد ؟!

برچسب ها :