امروز پنج شنبه 3 فروردین 1402

تاریخ انتشار : دوشنبه 25 دی 1396 - 11:32
در جریان اغتشاشات نیروی انتظامی باید با مردم صحبت میکرد یا امام جمعه ؟!
در جریان اغتشاشات نیروی انتظامی باید با مردم صحبت میکرد یا امام جمعه ؟!

در جريان اغتشاشات چه کسی گفته بود نیروی انتظامی باید ميرفت با مردم صحبت ميكرد؟ پس ائمه جمعه چکاره بودند ؟

كسي از امام جمعه ... سراغي داشت كجا بود ؟!

امام جمعه محبوب از نظر اطرافيان ايشان ،  چرا نيامد در ميان مردم و از محبوبيتش استفاده نكرد براي آرام كردن مردم  ؟!
ايشان كه دست به شكايتشان از منتقدينش خوب است ، الان از تخريب كنندگان اموال بيت المال و مسئولاني كه باعث و باني اين اعترضات هستند شكايتي ندارند ؟!

اينقدر براي منافع خودتان شكايت كرديد يكبار براي منافع مردم شكايت كنيد!

برچسب ها :