امروز دوشنبه 17 مرداد 1401

تاریخ انتشار : یک شنبه 12 آذر 1396 - 11:43
ساخت حوزه های علمیه شاهین شهر بدون پروانه ساخت (مسئولان پاسخگو باشند
ساخت حوزه های علمیه شاهین شهر بدون پروانه ساخت (مسئولان پاسخگو باشند

از شهرداري و شوراي شهر شاهين شهر ميخواهيم براي تنوير افكار عمومي در صورتيكه دو ساختمان در حال ساخت حوزه علميه شاهين شهر ( خواهران و برادران ) داراي پروانه ساخت مي باشد ، اسناد آن را منتشر كند !

و در صورتيكه اين دو ساختمان فاقد پروانه ساخت هستند توضيح دهند چطور اينكار در زمان شهرداران و شوراي شهر سابق انجام شده ؟!

اينكه ساخت اين دو ساختمان داراي تخلفاتي بوده و يكي به علت تخلف در ساخت طبقه اول به كمسيون ماده صد رفته و ديگري خيابان پشتي را تصرف كرده با مسامحه كاري شهرداري ناديده گرفته شده يك بحث است و اينكه اين دو ساختمان اصلا پروانه ساخت نداشته باشد يك بحث بسيار سنگيني است !

 شهرداري و شوراي شهري كه بايد جلوي تخلف را بگيرد و اتفاقا پروانه ساخت صادر كند چطور از كنار اين مسئله به راحتي عبور كرده ؟!

جالبتر آنجا است كه شهرداري و شوراي شهر به ساختمانهائي كه پروانه ساخت نداشته از عوارض و جيب مردم به آنها كمك چند صد ميليوني كرده در جهت كار خلاف ! ضمن اينكه در زمينه كمك به دستگاههاي دولتي و شبه دولتي منع قانوني دارند .

مهندس ناظر اين ساختمانها چه كسي بوده ؟!
آيا مردم عادي هم ميتوانند ساختمان بدون پروانه ساخت بسازند ؟!
آيا قانون فقط متعلق به مردم است و مسئولين نياز به رعايت هيچ قانوني نيستند و حتي پروانه ساخت هم دريافت نميكنند !!!


متولي اين حوزه هاي علميه بايد توضيح دهد كه چطور اقدام خلاف قانوني به اين صراحت انجام داده ؟!


دستگاههاي نظارتي و قضائي بايد به اين تخلف بزرگ ورود پيدا كنند و با متخلفان به شدت برخورد كنند .

ما به هم مسئولان هشدار ميدهيم با توجه به سابقه وجود مسئولاني در اين شهر كه موقوفات اين شهر را ملك شخصي خود قرار دادند  لذا نسبت به تكرار اين قبيل مسائل هشيار باشند  و پيشگيري نمايند . كسانيكه به اين صورت از قانون سرپيچي ميكنند به راحتي ميتوانند اموال بيت المال را ملك شخصي خود كنند !

برچسب ها :