امروز یک شنبه 17 اسفند 1399

تاریخ انتشار : دوشنبه 1 آبان 1396 - 19:48
برخي از اعضاي شوراي شهر سابق شاهين شهر چگونه به ثروتهاي افسانه اي رسيدند ؟!
برخي از اعضاي شوراي شهر سابق شاهين شهر چگونه به ثروتهاي افسانه اي رسيدند ؟!

تا به حال فكر كرديد علت هزينه هاي دهها ميليوني براي رفتن به شوراي شهر چيست و چگونه قرار است دهها برابر آن هزينه بازگردد ؟! براي روشن شدن ماجرا يك مثال واقعي براي شما ميزنيم .

يكي از اعضاي شوراي شهر سابق اقدام به خريد زمينهاي كم ارزش جلوي دانشگاه پيام نور مينمايد . حال اين زمينها بايد ارزش پيدا كند ، بلواري در نظر گرفته ميشود تا انتهاي خيابان پيام نور را به بلوار شاهد حاجي آباد متصل نمايد و سپس از سوي اين عضو شوراي شهر اصرار ميشود كه اين بلوار از سوي شهرداري آزاد و تملك گردد . انوقت در شوراي شهر سوم كه يك نفر رئيس شوراي شهر بوده وقتي شوراي شهر قصد داشته طرح جامع شهري را اصلاح كند تمام اين بلوار را تجاري ميكند !!!

حالا شما يك زمين بي ارزش را تصور كنيد كه اكنون با يك بلوار سراسر تجاري بسيار با ارزش و با جهش قيمتي ، ارزشي دهها برابري پيدا كرده و فقط لازم است چند سالي صبر كنند كه ساخت و ساز در آن مكان آغاز گردد ، انوقت ارزش زمينها صدها برابر ميشود . حالا شما ببينيد يك خانواده چطور به ثروتي افسانه اي فقط در اين يك نمونه ميرسد و موارد ديگر به كنار .

 

آدرس کانال تلگرامی پایگاه عدالتخواهی و مطالبه مردمی

 

justice58@

برچسب ها :