امروز یک شنبه 9 بهمن 1401

تاریخ انتشار : یک شنبه 23 مهر 1396 - 12:37
دستگیری عوامل درگیریهای مسلحانه در شاهین شهر
دستگیری عوامل درگیریهای مسلحانه در شاهین شهر

چندي پيش چند فقره درگيري مسلحانه زنجيره اي ميان چندتن از اراذل و اوباش سابقه دار در شاهين شهر موجبات نگراني  هاي زيادي را فراهم نمود .

اين درگيريهاي مسلحانه در خيابان مولوي و چهارراه حافظ با اصابت گلوله به دو نفر باعث تشديد اين نگرانيها شد .

لذا پليس اطلاعات نيروي انتظامي با كار و تلاش شبانه روزي موفق شدن اين اراذل و اوباش مشهور كه متواري و مخفي گرديده بودند را دستگير و بازاداشت نمايد .

به خاطر رعايت مسائل پليسي و امنيتي از بيان جزئيات اين ماجرا معذور هستيم ولي جا دارد از تلاش و جديت شبانه روزي پليس اطلاعات تشكر نمائيم .

برچسب ها :