امروز یک شنبه 17 اسفند 1399

تاریخ انتشار : دوشنبه 13 شهریور 1396 - 21:29
بیت المال، گوشت قربانی مدیران (شاهین شهر)
بیت المال، گوشت قربانی مدیران (شاهین شهر)

از جمله تعهدات مدیران در نظام اداری سعی در حفظ و نگه داشت اموال عمومی و جلوگیری از حیف و میل شدن بیت المال می باشد. این  یک اصل اداری پذیرفته شده در تمامی کشورها و نظام اداری آنها می باشد.
اما این تعهد، بنا به بعضی عوامل از سوی برخی مدیران جدی گرفته نشده و با سهل انگاری و حتی از روی تعمد، موجب وارد آمدن خسارت به اموال عمومی و حیف و میل شدن بیت المال می شود.
در مجموعه شهرداری ها و سازمان های تابعه آنها به علت نبودن نظارت دقیق و عدم  اشراف بر رفتار و عملکرد مدیران و پرسنل، همواره راه حیف و میل کردن بیت المال باز بوده و بر اثر این بی مبالاتی دستگاه ها و نهادهای ناظر، به شدت فراگیر و گسترده شده است.
دربرگیری این اتفاق نامیمون از هدررفت انرژی و پرمصرف بودن شهرداری و زیرمجموعه های آن در این حوزه حساس(قبض های چند ده میلیونی برق شهرداری) تا استفاده های نابه جا از وسایل و ملزومات اداری و نگهداری بد از ادوات اداری می باشد.
به عنوان مثال می توان به خودروهای اداری مورد استفاده در شهرداری شاهین شهر و سازمان های تابعه آن اشاره کرد.


سوای اینکه برخی از افراد در شهرداری بدون رعایت دستورالعمل ها و به طور سلیقه ای از خودروهای اداری استفاده می کنند، شهرداری تعدادی خودرو در اختیار دیگر نهادها و ادارات شهرستان نیز قرار داده است که متاسفانه این بده بستان اداری در این شهرستان تبدیل به یک عرف اداری شده است.


در نوشته قبل با عنوان "عدم نظارت شهرداری و شورای شهر شاهین شهر بر اموال بیت المال" اشاره کوچکی به سوء مدیریت و رفتار خارج از عرف اداری یکی از مدیران شهرداری شد. لازم به ذکر است نامبرده در حوزه حیف و میل بیت المال و نگهداری نامناسب از ادوات و تجهیزات اداری پرونده قطوری دارند که متاسفانه با عدم واکنش قانونی و مناسب نهادهای نظارتی، ایشان همچنان بر طبل حیف و میل بیت المال می کوبند و کسی را حریف خود نمی بیند.
در زمینه استفاده از خودرو اداری ایشان در دوران مدیریتی خود چندین بار با اتومبیل در اختیار خود تصادف کرده اند و با توجه به اینکه در بیشتر موارد مقصر بودند، خسارات زیادی به اتومبیل وارد شد که بعد از آن کلیه هزینه های تعمیر و بازسازی ماشین از حساب اداری پرداخت گردیده و نامبرده به هیچ وجه در خصوص این خسارات مبلغی را شخصا پرداخت نکرده است. خودرویی که ارزش آن با اختلاف 4 تا 5 میلیون تومان پایین تر از عرف بازار و اتومبیل های مشابه آن معلوم گردیده است.(سند ارزش گذاری موجود است)


سازمان های شهرداری با داشتن شورای سازمان به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارتی و در پله پایین تر، هیات مدیره و در کنار آن بازرس سازمان و همچنین با حضور حراست شهرداری و نیز شورای اسلامی شهر به عنوان ناظر مردمی کلیه فعالیت های شهرداری و سازمان های تابعه آن، متاسفانه هنوز از معضل حیف و میل شدن بیت المال رنج می برند.
اکنون که شورای چهارم به پایان رسید جای آن دارد که کنار همه تعارفات و تقدیر و تشکرهای کلیشه ای، به عنوان یک درخواست و مطالبه مردمی از منتخبین دوره چهارم، گزارشی درخصوص برخورد و مقابله با حیف و میل شدن بیت المال خواسته شود.
همه ما کم و بیش از روش های  هزینه کردن بودجه های عمومی اطلاع و آگاهی داریم و خوشبختانه از تریبون های مختلفی که اعضای شورا در اختیار داشتند به کرات شنیده ایم، اما دریغ از اینکه منتخبین مردم در دوره چهارم درخصوص جلوگیری از حیف و میل شدن های بیت المال و یا برخورد با متخلفین، صحبتی شنیده باشیم.
در کنار این مطالبه، جا دارد به عنوان یک درخواست مردمی از شورای پنجم و منتخبین مردم  بخواهیم که درخصوص تقویت وظیفه ذاتی و بعد نظارتی شورای شهر و اشراف کامل بر  شهرداری و زیرمجموعه های آن عزمی راسخ داشته باشند تا ضمن عمل کردن به وظیفه خود، از حیف و میل شدن بیت المال و حق الناس جلوگیری به عمل آورند.

برچسب ها :