امروز یک شنبه 9 بهمن 1401

تاریخ انتشار : چهارشنبه 1 شهریور 1396 - 12:20
شهرداری شاهین شهر حق الجلسه های غیر قانونی را به بیت المال بازگرداند !
شهرداری شاهین شهر حق الجلسه های غیر قانونی را به بیت المال بازگرداند !

یکی از نکاتی که در شهرداری سالها است دارای ابهام میباشد و سئوال برانگیز است ، بحث کمسیون های تخصصی شهرداری است .

این ابهامات وقتی همیشه لاینحل می ماند که همه اعضای شورا هم شهردار و هم معاونان و هم حراست همه از این کمیسونها منتفع میشوند .

شرکت در این کمسیونها دارای حق الجلسه هایی میباشد .

گاهی یک معاون شهردار در چندین کمسیون شرکت میکند که در ماه مبلغ هنگفتی میشود .

مستنداتی به دستمان رسیده که یک کمسیون غیرقانونی به نام بیمه تکمیلی در شهرداری تشکیل شده که بابت آن حق الزحمه هایی نیز دریافت شده .

البته برخی مسئولین به این مسئله وارد شدند و مانع ادامه آن شدند ولی هنوز این پولهای هنگفت به بیت المال بازنگشته است .

ضمن اینکه جناب آقای امیری شهردار شاهین شهر باید پیرامون این مسئله پاسخگو باشند باید در جهت بازگشت اموال بیت المال نیز اقدام نمایند .

مهلت کوتاهی به مسئولین مربوطه جهت پیگیری این موضوع و همیچنین شهردار و مسئولین شهرداری میدهیم که هر چه سریعتر این پولها را به بیت المال بازگردانند و گرنه طبق وظیفه شرعی خویش نام افراد دریافت کننده و ابعاد گسترده این تخلف را منتشر می کنیم  .

برچسب ها :
یک شهروند مطلع
|
چهارشنبه 1 شهریور 1396 - ساعت : 17:42
ربیعه و عماره و گروهی از یاران علی (ع) وقتی دیدند عده ای از اشراف به سوی معاویه تمایل پیدا کرده اند به علی (ع) پیشنهاد کردند که برای جلوگیری از این کار به آنها از بیت المال سهم بیشتری پرداخت نماید امیرالمومنین علی (ع)در جواب فرمودند: مرا می گویید که پیروزی را از راه ستم بجویم؟ ! نه، به خدا سوگند! تا خورشید می تابد و ستاره ای در آسمان می درخشد، دست به چنین کاری نمی یازم .به خدا سوگند! اگر این اموال از خودم بود، هر آینه مساوات را در میان آنان مراعات می کردم، چه رسد به این که مال خودشان است .امالی مفید، ص 193 و .194
و بابت برداشت بی حد عثمان از بیت المال فرمودند: به خدا سوگند! اگر ببینم آنچه را عثمان بیهوده از بیت المال، به این و آن بخشیده، به مهر زنان یا بهای کنیزان شده باشد، آن را باز می گردانم، زیرا، عدالت، گشایش می آورد.و آن کس که عدالت بر او گران آید، ظلم و ستم، بر او گران تر خواهد بود.نهج البلاغه، خطبه ی .15
لذا کسانی که این افراد را به این سمتها گمارده اند و از آنان حمایت میکنند آن دنیا باید جوابگو باشند. بنده بعنوان یک شهروند از مسئولین ذیربط خصوصا (دادستان مردمی و محترم شاهین شهر و بازرسی استان و جناب مهندس مختاری بعنوان رئیس شورا)تقاضا دارم برای عبرت تمامی مسئولین با این افراد به شدیدترین صورت برخورد گردد.