امروز یک شنبه 9 بهمن 1401

تاریخ انتشار : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 - 00:00
استفاده از خودروهاي شهرداري تهران در انتخابات مجلس به نفع جبهه متحد
استفاده از خودروهاي شهرداري تهران در انتخابات مجلس به نفع جبهه متحد
پشتيباني كانونهاي قدرت و ثروت از جبهه متحد اصولگرايان

پشتيباني كانونهاي قدرت و ثروت از جبهه متحد اصولگرايان -ماشينهاي شهرداري در خدمت انتخابات

برچسب ها :