امروز چهارشنبه 17 آذر 1400

تاریخ انتشار : شنبه 28 آبان 1390 - 00:00
تربیت حسینی (1)
تربیت حسینی (1)
به بیان صریح قرآن هدف غایی خلقت انسان عبادت است. «و َمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» و پريان و آدميان را نيافريدم مگر تا مرا [به يگانگي] بپرستند (ذاریات/56). علامه طباطبايي در تفسير اين آيه آورده است: «پس غرض نهايي از خلقت همان حقيقت عبادت است، يعني اين است كه بنده از خود و از هر چيز ديگر بريده، به ياد پروردگار خود باشد»(14، ج18، ص: 616 )..............

به بیان صریح قرآن هدف غایی خلقت انسان عبادت است. «و َمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» و پريان و آدميان را نيافريدم مگر تا مرا [به يگانگي] بپرستند (ذاریات/56). علامه طباطبايي در تفسير اين آيه آورده است: «پس غرض نهايي از خلقت همان حقيقت عبادت است، يعني اين است كه بنده از خود و از هر چيز ديگر بريده، به ياد پروردگار خود باشد»(14، ج18، ص: 616 ). يقيناً ثمره چنين عبادتي، عبودیت است و عبد خدا بودن  صبغه‌ایی است که شئون مختلف زندگی انسان را به رنگ الهی مزین می‌سازد و ثمره آن در مهار شهوات و دستیابی به علم تؤام با تزکیه متبلور می‌گردد. کسب مقام عبودیت تنها در سایه تربیت صحیح محقق خواهد شد. با عنايت اين اصل مهم که «رشد در بدن انسان و مهارت های جسمانی،در جنبه های عقلی، در جنبه های اجتماعی، جنبه‌های عاطفی و جنبه های اخلاقی و دینی ظاهر می گردد» (12، ص: 143) بنابراین تربيت راهنمای جنبه‌های مختلف رشد شخصیت فرد یعنی جنبه جسمانى، عقلانى، عاطفى، اجتماعى و اخلاقى و دینی است
تربیت دینی به عنوان يکي از  مهم‌ترين زيرمجموعه‌هاي تربيت، در روند تحقق کمال اکتسابي متربيان نقش اساسي دارد. کثرت صاحب نظران در قلمرو تربيت ديني و ماهيت معنوي تربيت ديني تمسک به الگو هاي فرهيخته ايي که زندگي خود را براساس معارف الهي بنيان نهاده اند را اجتناب ناپذير نموده است. به نص صريح قرآن يکي از راهکارهاي هموارسازي مسير تربيت و رهنمون نمودن انسان به سوي کمال نهايي، الگوگيري از انسان هاي فرهيخته اي نظير رسول خداست(احزاب/21). در واقع وجود پيغمبر و ائمه اطهار به عنوان جانشينان بر حق ايشان کانوني است که ما بايد از اين کانون، روش زندگي استخراج کنيم. بر اين اساس الگو هاي منبعث از سيره معصومين به عنوان جانشينان برحق رسول خدا به منزله تئوري هاي تربيتي متقني است که در سيره ايشان جامه عمل پوشيده است و مي توان الگوهاي تربيتي جامعي در کليه قلمرو هاي تربيت از جمله تربيت ديني از آن استخراج نمود.
 واقعه عاشورا  بخشي از سيره عملي امام حسين عليه السلام است که براساس رويکرد تربيتي منبعث  از تعاليم اسلامي شکل گرفت. با اين وجود بعد تربيتي آن کمتر مورد توجه قرار گرفته؛ اين در حالي است که فرهنگ عاشورا فرهنگي پويا و زاينده است که بررسي ابعاد تربيتي آن بويژه در عرصه تربيت ديني مي تواند منشاء تحولات عظيم تربيتي گردد. ابعاد تربيتي واقعه عاشورا همچنين تاثير چشمگير فرهنگ عاشورا بر رشد و تعالي جامعه،  مساله ای است که ضمن مطالعه سيره امام حسين عليه السلام در جريان واقعه عاشورا و آموزه‌های تربیتی منبعث از آن را در عرصه  تربیت دینی مورد بررسي قرار می‌گیرد.

برچسب ها :