امروز پنج شنبه 22 بهمن 1394


Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/shahin/public_html/lib/visit.php on line 274

Warning: preg_match(): Unknown modifier 'c' in /home/shahin/public_html/lib/visit.php on line 274


نماهنگ
خرمگس باشید !

بحث هفته
من از ملت ایران عذر می‌‏خواهم ....ما باز گرفتار کاغذبازی هستیم. ما باز گرفتار آرم‌هایی شاهنشاهی هستیم. مملکت ما باز مملکت شاهنشاهی است. وزارتخانه‏‌های ما باز وزارتخانه‌‏های طاغوتی است و ما نتوانستیم این‌ها را اصلاح کنیم. باید به اسرع وقت اصلاح شود و اگراصلاح نشود به اسرع وقت اصلاح می‏کنیم.6 تیر ماه 1359